Losing your home

Bezdomność
Ogólne informacje o problemie bezdomności w Irlandii, przegląd prawodawstwa, polityki i nowych planów, a także źródeł pomocy kierowanej do osób bezdomnych.

Zakwaterowanie i inne formy wsparcia osób bezdomnych
Zakwaterowanie i inne formy wsparcia osób bezdomnych.

Bezdomność dzieci i młodzieży
Przyczyny bezdomności wśród młodych, rozwiązania oferowane młodym ludziom, których dotknął problem bezdomności lub stoją w obliczu ryzyka utraty domu.

Agencies providing services for homeless people
Organisations providing services to people who find themselves without a home.

Compulsory purchase of property
Brief outline of how compulsory purchase works.

Overview of mortgage debt
Information for people facing mortgage arrears.
This document is in: Housing > Owning a home > Mortgage arrears

Home repossession
If you are unable to pay your mortgage and have exhausted all other options, your home may be repossessed. Find out how this works.