You are here: Home > Health > Medical cards and GP visit cards > Karty wizyt lekarza rodzinnego

Karty wizyt lekarza rodzinnego

Wstęp

Jeśli nie zostałeś(aś) zakwalifikowany(a) do otrzymania karty medycznej, może przysługiwać ci karta wizyt lekarza rodzinnego. Karta wizyt lekarza rodzinnego umożliwia bezpłatne wizyty u lekarza rodzinnego uczestniczącego w tym programie.

Jeżeli nie posiadasz karty medycznej ani karty wizyt lekarza rodzinnego, wówczas wizyty u lekarza rodzinnego są płatne. W celu zakwalifikowania się do otrzymania karty wizyt lekarza rodzinnego, musisz spełniać wymienione poniżej warunki oraz zamieszkiwać w Irlandii na stałe. Oznacza to, że musisz zamieszkiwać w Irlandii przez conajmniej rok, lub musisz zamierzać mieszkać w Irlandii przez conajmniej rok.

W przypadku osób w wieku do 70 roku życia należy spełniać określone warunki dotyczące przychodów.

Od 5 sierpnia 2015, osoby w wieku powyżej 70 roku życia mogą uzyskać kartę wizyt lekarza rodzinnego bez konieczności spełnienia warunków dotyczących przychodów.

Wszystkie dzieci w wieku poniżej 6 roku życia mogą otrzymać kartę wizyt lekarza rodzinnego dla dzieci poniżej 6 roku życia.

Posiadanie karty wizyt lekarza rodzinnego upoważnia do darmowych wizyt u lekarza rodzinnego. Przepisane leki nie są darmowe, ale ich koszt może zostać pokryty przez Program Refundacji Leków. Karta wizyt lekarza rodzinnego nie pokrywa także opłat za usługi szpitalne, ale pokrywa koszty usług lekarza rodzinnego poza zwykłymi godzinami pracy oraz badań krwi mających na celu diagnostykę lub kontrolę choroby.

Rząd ogłosił, że usługi lekarza rodzinnego będą świadczone za darmo dla pewnych grup wiekowych: od lata 2015 roku wszystkie dzieci w wieku poniżej 6 roku życia i wszyscy dorośli w wieku powyżej lat 70 będą mieć prawo do bezpłatnych wizyt u lekarzy rodzinnych uczestniczących w tym programie.

Zasady

Osoby w wieku powyżej 70 roku życia mogą uzyskać kartę wizyt lekarza rodzinnego bez konieczności spełnienia warunków dotyczących przychodów

Wszystkie dzieci w wieku poniżej 6 roku życia mogą otrzymać kartę wizyt lekarza rodzinnego dla dzieci poniżej 6 roku życia

Osoby w wieku poniżej 70 roku życia są uprawnione do otrzymania karty wizyt lekarza rodzinnego pod warunkiem spełnienia warunków dotyczących przychodów, oznacza to, że HSE, w toku procesu rozpatrywania ich podania, ocenia ich przychody

Limit dochodów dla osób poniżej 70 roku życia

Zasady oceny wysokości twoich dochodów są takie same, jak te dla oceny dochodów do otrzymania karty medycznej dla osób poniżej 70 roku życia, ale limit wysokości dochodu do uzyskania karty wizyt lekarza rodzinnego jest wyższy niż limit dla karty medycznej.

Tygodniowy limit dochodu (brutto po potrąceniu podatku, powszechnego podatku fiskalnego (USC) oraz ubezpieczenia społecznego (PRSI) do uzyskania karty wizyt lekarza rodzinnego
Kategoria Wiek poniżej 66 lat Wiek 66—69 lat
Osoba samotna, mieszkająca samotnie €276 €302
Osoba samotna mieszkająca z rodziną €246 €260
Para małżeńska lub partnerska (bądź samotny rodzic z dziećmi na utrzymaniu) €400 €447
Zasiłek na każde z pierwszych 2 dzieci poniżej 16 lat €57 €57
Zasiłek na 3 i każde następne dziecko poniżej 16 lat €61,50 €61,50
Zasiłek na każde z pierwszych 2 dzieci powyżej 16 lat (bez dochodu) €58,50 €58,50
Zasiłek na 3 i każde następne dziecko powyżej 16 lat (bez dochodu) €64 €64
Każda osoba zależna powyżej 16 lat na trzecim poziomie edukacji w pełnym wymiarze czasu, bez stypendium €117 €117

Istnieją także zasiłki na rozsądne wydatki, poniesione w związku z opieką nad dzieckiem, jak też na opłaty z tytułu czynszu/hipoteki.

Dodatki na tygodniowe koszty podróży do pracy oceniane są jak aktualny koszt transportu publicznego, bądź jak zużycie paliwa w stawce 30 centów na milę (18 centów na km).

Osoby będące na utrzymaniu osób w wieku powyżej 70 roku życia

W przypadku osób w wieku powyżej 70 roku życia utrzymujących inne osoby, takie jak na przykład małżonek, partner cywilny lub konkubina lub konkubent w wieku poniżej 70 roku życia, osoby będące na utrzymaniu mogą być uprawnione do otrzymania karty wizyt lekarza rodzinnego jeśli Twój przychód nie przekroczy pewnej wysokości. Zasady określania Twojego przychodu są takie same jak ma to miejsce w przypadku oceny dochodów w przypadku karty medycznej dla osób w wieku poniżej 70 roku życia, lecz pułap przychodu w przypadku karty wizyt lekarza rodzinnego jest wyższy niż ma to miejsce w przypadku karty medycznej.

Gdy posiada się małżonka, partnera cywilnego lub konkubinę lub konkubenta, wtedy pułap dochodu obu osób wynosi €1.400 w skali tygodnia, za wyjątkiem pierwszych €72.000 oszczędności lub podobnego rodzaju inwestycji.

W przypadku, gdy nie posiada się małżonka, partnera cywilnego lub konkubiny lub konkubenta, wtedy pułap dochodu wynosi €700 w skali tygodnia, za wyjątkiem pierwszych €36.000 oszczędności lub podobnego rodzaju inwestycji.

Dochód powyżej limitu

Podczas starania o kartę wizyt lekarza rodzinnego, najpierw zostaną sprawdzone twoje uprawnienia do otrzymania karty medycznej. Jeśli twój dochód przekracza ustalony limit, wówczas urzędnik decyzyjny rozważy, czy odmowa przyznania karty medycznej nie spowoduje nadmiernego niedostatku w twojej sytuacji życiowej.

Jeśli nie kwalifikujesz się do przyznania karty medycznej, wówczas zostaniesz oceniony pod kątem przyznania karty wizyt lekarza rodzinnego. Jeśli twój dochód przekracza wyznaczony limit, wówczas urzędnik decyzyjny rozważy, w sytuacji nieposiadania karty wizyt lekarza rodzinnego, płacenie za jego usługi nie będzie dla ciebie nadmiernym obciążeniem.

Odwołania

Jeśli twój wniosek o wydanie karty wizyt lekarza rodzinnego zostanie rozpatrzony odmownie, wówczas otrzymasz pismo z HSE informujące o tej decyzji. W piśmie będą wymienione powody, dla których twój wniosek został rozpatrzony odmownie. Jeśli decyzja ta cię nie zadowala, możesz wystąpić o ponowne rozpatrzenie wniosku. Twoja sytuacja mogła ulec zmianie, w uprzednim wniosku mogłeś(aś) także pominąć jakieś istotne informacje. Jeśli rewizja decyzji także cię nie zadowala, wówczas możesz odwołać się do Biura Odwoławczego dla Okręgu twojego HSE. Dane kontaktowe znajdziesz w piśmie odmownym. Biuro Odwoławcze ponownie przeanalizuje twój wniosek. Zajmą się tym pracownicy HSE, którzy nie mieli nic wspólnego z decyzją w sprawie twojego pierwotnego wniosku.

Ponowne rozpatrzenie

Twoje prawo do karty wizyt lekarza rodzinnego podlega okresowo ponownemu rozpatrzeniu, dzieje się tak z tego względu, że twoje warunki życiowe mogą podlegać zmianom. Jeśli nie odeślesz formularza ponownego rozpatrzenia karty, to twoja karta wizyt lekarza rodzinnego może nie zostać ponownie wydana.

W przypadku przesłania formularza ws. ponownego rozpatrzenia przed określonym terminem, ale gdy proces ponownego rozpatrzenia przekroczy datę ważności karty, wtedy ważność karty może zostać wydłużona w celu umożliwienia korzystania z niej podczas procesu ponownego rozpatrzenia. Przedłużenie takie odbywa się comiesięcznie, więc doradza się kontakt z Działem Rejestracji Klienta w celu potwierdzenia przedłużenia ważności karty.

Jak składać wniosek

W celu otrzymania karty wizyt lekarza rodzinnego dla osób w wieku powyżej 70 roku życia należy zarejestrować się online na stronie gpvisitcard.ie lub zadzwonić pod numer 1890 252 919 w celu złożenia prośby o formularz rejestracyjny.

W przypadku osób w wieku poniżej 70 roku życia, proces ubiegania się o kartę wizyt lekarza rodzinnego jest taki sam, jak w przypadku podań dot. karty medycznej. Jako część procesu ubiegania się o kartę wizyt lekarza rodzinnego dokonuje się także oceny uprawnień do karty medycznej.

Możesz wystapić online o kartę medyczną, bądź kartę wizyt lekarza rodzinnego na stronie medicalcard.ie. Stanowi to najszybszy sposób otrzymania karty.

Innym sposobem jest ściągnięcie aplikacji z formularzem wniosku o przyznanie karty wizyt lekarza rodzinnego, bądź też karty medycznej:

MC1 Medical Card/GP Visit Card Application Form (pdf)

MC1(a) Medical Card/GP Visit Card Application Form - Persons Aged 70 Years or Older (pdf) (osoby powyżej 70 roku życia).

Gdzie składać wniosek

Kontakt Lo-call 1890 252 919 bądź z twoim Lokalnym urzędem zdrowia; więcej informacji na GP Visit Cards. Mozesz tajkże skontaktować się z Działem Rejestracji Klienta. A oto, gdzie odesłać wypełniony formularz wniosku.

Client Registration Unit

P.O Box 11745
Finglas
Dublin 11
Ireland

Tel:(051) 595 129
Locall:1890 252 919
Fax:(01) 834 3589
Homepage: http://www.medicalcard.ie
Homepage: https://www.sspcrs.ie/portal/medapp/index.jsp
Email: clientregistration@hse.ie


Page edited: 22 December 2015

Contact Us

If you have a question relating to this topic you can contact the Citizens Information Phone Service on 0761 07 4000 (Monday to Friday, 9am to 8pm) or you can visit your local Citizens Information Centre.