You are here: Home > Health > Entitlement to health services > Karty wizyt lekarza rodzinnego

Karty wizyt lekarza rodzinnego

Informacje

Jeśli nie zostałeś(aś) zakwalifikowany(a) do otrzymania karty medycznej, może przysługiwać ci karta wizyt lekarza rodzinnego. Karta wizyt lekarza rodzinnego umożliwia bezpłatne wizyty u lekarza rodzinnego.

Jeżeli nie posiadasz karty medycznej ani karty wizyt lekarza rodzinnego, wówczas wizyty u lekarza rodzinnego są płatne. W celu zakwalifikowania się do otrzymania karty wizyt lekarza rodzinnego, musisz być stałym mieszkańcem Irlandii. Oznacza to, że musisz aktualnie tu zamieszkiwać i planować pobyt przez następny rok. Tutaj znajdziesz więcej informacji na temat uprawnień do korzystania z publicznej służby zdrowia. Musisz także spełnić określone wymogi dotyczące dochodów.

W sytuacji, gdy na przykład ktoś cierpi na przewlekłe problemy medyczne, wymagające specjalnego i regularnego leczenia lub wizyt lekarskich, Zarząd Opieki Zdrowotnej (HSE) może przyznać kartę osobie bądź rodzinie nawet wówczas, gdy ich dochód jest wyższy niż przewidują wytyczne. Zazwyczaj HSE rozpatruje jedynie te wnioski, które wskazują, że przewlekły problem zdrowotny powoduje lub prawdopodobnie spowoduje dokuczliwy niedostatek życiowy.

Posiadanie karty wizyt lekarza rodzinnego uprawnia cię jedynie do bezpłatnych wizyt u tego lekarza. Badania krwi potrzebne do zdiagnozowania lub kontroli choroby są bezpłatne, lecz jakiekolwiek leki przepisane z tego względu prez lekarza rodzinnego bezpłatne nie są. Natomiast możesz wystąpić o uczestnictwo w Programie opłat za leki. Karta wizyt lekarza rodzinnego nie obejmuje także opłat szpitalnych. Karta wizyt lekarza rodzinnego obejmuje wizyty u lekarza rodzinnego poza zwykłymi godzinami pracy.

Karta wizyt lekarza rodzinnego to plastykowa karta wielkości karty kredytowej. Zawiera twoje nazwisko, płeć, nazwisko twojego lekarza rodzinnego oraz okres ważności Karty. Karty wymagają odnawiania, ponieważ poziom dochodu mogą ulec zmianie, osoby pozostające na utrzymaniu mogą dorosnąć, jak też mogą pojawić się inne zmiany, wpływające na uprawnienia do Karty.

Zasady

Uprawnienia do otrzymania karty wizyt lekarza rodzinnego zależą od oceny dochodów. Oznacza to, że twój dochód zostanie oceniony przez HSE w ramach procedury rozpatrywania wniosku.

Limit dochodów dla osób poniżej 70 roku życia

Zasady oceny wysokości twoich dochodów są takie same, jak te dla oceny dochodów do otrzymania karty medycznej dla osób poniżej 70 roku życia, ale limit wysokości dochodu do uzyskania karty wizyt lekarza rodzinnego jest wyższy niż limit dla karty medycznej.

Tygodniowy limit dochodu (brutto po potrąceniu podatku, powszechnego podatku fiskalnego (USC) oraz ubezpieczenia społecznego (PRSI) do uzyskania karty wizyt lekarza rodzinnego
Kategoria Wiek poniżej 66 lat Wiek 66—69 lat
Osoba samotna, mieszkająca samotnie €276 €302
Osoba samotna mieszkająca z rodziną €246 €260
Para małżeńska lub partnerska (bądź samotny rodzic z dziećmi na utrzymaniu) €400 €447
Zasiłek na każde z pierwszych 2 dzieci poniżej 16 lat €57 €57
Zasiłek na 3 i każde następne dziecko poniżej 16 lat €61,50 €61,50
Zasiłek na każde z pierwszych 2 dzieci powyżej 16 lat (bez dochodu) €58,50 €58,50
Zasiłek na 3 i każde następne dziecko powyżej 16 lat (bez dochodu) €64 €64
Każda osoba zależna powyżej 16 lat na trzecim poziomie edukacji w pełnym wymiarze czasu, bez stypendium €117 €117

Istnieją także zasiłki na rozsądne wydatki, poniesione w związku z opieką nad dzieckiem, jak też na opłaty z tytułu czynszu/hipoteki.

Dodatki na tygodniowe koszty podróży do pracy oceniane są jak aktualny koszt transportu publicznego, bądź jak zużycie paliwa w stawce 30 centów na milę (18 centów na km).

Limit dochodów dla osób powyżej 70 roku życia

Zasady oceny wysokości twoich dochodów są takie same, jak te dla oceny dochodów do otrzymania karty medycznej dla osób powyżej 70 roku życia, ale limit wysokości dochodu do uzyskania karty wizyt lekarza rodzinnego jest wyższy niż limit dla karty medycznej.

Jeżeli masz ponad 70 lat oraz podlegający opodatkowaniu dochód tygodniowy brutto wynoszący powyżej €500, ale nie powyżej €700 na jedną osobę (lub powyżej €900, ale nie powyżej €1,400 na parę), możesz otrzymać kartę wizyt lekarza rodzinnego. Jeśli twój dochód tygodniowy nie przekracza €500 na jedną osobę (lub nie przekracza €900 na parę), możesz zostać zakwalifikowany(a) do otrzymania Karty medycznej.

Dochód powyżej limitu

Podczas starania o kartę wizyt lekarza rodzinnego, najpierw zostaną sprawdzone twoje uprawnienia do otrzymania karty medycznej. Jeśli twój dochód przekracza ustalony limit, wówczas urzędnik decyzyjny rozważy, czy odmowa przyznania karty medycznej nie spowoduje nadmiernego niedostatku w twojej sytuacji życiowej.

Jeśli nie kwalifikujesz się do przyznania karty medycznej, wówczas zostaniesz oceniony pod kątem przyznania karty wizyt lekarza rodzinnego. Jeśli twój dochód przekracza wyznaczony limit, wówczas urzędnik decyzyjny rozważy, w sytuacji nieposiadania karty wizyt lekarza rodzinnego, płacenie za jego usługi nie będzie dla ciebie nadmiernym obciążeniem.

Jeśli masz powyżej 70 lat i na podstawie oceny dochodów dla osób powyżej 70 lat nie zostaniesz zakwalifikowany, wówczas możesz zostać oceniony na podstawie zasad programu ogólnego oceny dochodów, mających zastosowanie do osób powyżej 70 roku życia. Oznacza to, że jeśli twój dochód przekracza limity ustalone przez program ogólny, wówczas zostanie wzięta pod uwagę kwestia potencjalnego obniżenia poziomu życia, spowodowanego odmową wydania karty. Oznacza to także, że twój dochód może zostać oceniony na podstawie zasad programu ogólnego. Zasady te wyznaczają niższe limity dochodów, ale także dopuszczają pominięcie niektórych przychodów i pozwalają na wzięcie pod uwagę niektórych kosztów, jak wydatki na czynsz czy hipotekę.

Odwołania

Jeśli twój wniosek o wydanie karty wizyt lekarza rodzinnego zostanie rozpatrzony odmownie, wówczas otrzymasz pismo z HSE informujące o tej decyzji. W piśmie będą wymienione powody, dla których twój wniosek został rozpatrzony odmownie. Jeśli decyzja ta cię nie zadowala, możesz wystąpić o ponowne rozpatrzenie wniosku. Twoja sytuacja mogła ulec zmianie, w uprzednim wniosku mogłeś(aś) także pominąć jakieś istotne informacje. Jeśli rewizja decyzji także cię nie zadowala, wówczas możesz odwołać się do Biura Odwoławczego dla Okręgu twojego HSE. Dane kontaktowe znajdziesz w piśmie odmownym. Biuro Odwoławcze ponownie przeanalizuje twój wniosek. Zajmą się tym pracownicy HSE, którzy nie mieli nic wspólnego z decyzją w sprawie twojego pierwotnego wniosku.

Ponowne rozpatrzenie

Twoje prawo do karty wizyt lekarza rodzinnego podlega okresowo ponownemu rozpatrzeniu, dzieje się tak z tego względu, że twoje warunki życiowe mogą podlegać zmianom. Jeśli nie odeślesz formularza ponownego rozpatrzenia karty, to twoja karta wizyt lekarza rodzinnego może nie zostać ponownie wydana. Lecz jeśli odeślesz formularz ponownego rozpatrzenia karty na czas, to przy zachowaniu współpracy w zakresie ponownego rozpatrzenia prawa do karty, twoje prawo do niej zostanie wydłużone do chwili zakończenia procesu rozpatrywania.

Jak składać wniosek

W celu złożenia wniosku o przyznanie karty wizyt lekarza rodzinnego, należy użyć tego samego formularza aplikacyjnego, jak do karty medycznej. W ramach procedury aplikacyjnej w celu przyznania karty wizyt lekarza rodzinnego, sprawdzone zostaną też twoje uprawnienia do karty medycznej.

Możesz wystapić online o kartę medyczną, bądź kartę wizyt lekarza rodzinnego na stronie medicalcard.ie. Stanowi to najszybszy sposób otrzymania karty. Skompletowany formularz zostanie ci odesłany.

Innym sposobem jest ściągnięcie aplikacji z formularzem wniosku o przyznanie karty wizyt lekarza rodzinnego, bądź też karty medycznej:

MC1 Medical Card/GP Visit Card Application Form (pdf)

MC1(a) Medical Card/GP Visit Card Application Form - Persons Aged 70 Years or Older (pdf) (osoby powyżej 70 roku życia).

Gdzie składać wniosek

Kontakt Lo-call 1890 252 919 bądź z twoim Lokalnym urzędem zdrowia; więcej informacji na GP Visit Cards. Mozesz tajkże skontaktować się z Działem Rejestracji Klienta. A oto, gdzie odesłać wypełniony formularz wniosku.

Client Registration Unit

P.O Box 11745
Finglas
Dublin 11
Ireland

Tel:+353 1 834 3644 (if calling from outside Ireland)
Locall:1890 252 919
Fax:(01) 834 3589
Homepage: https://www.sspcrs.ie/portal/medapp/index.jsp
Email: clientregistration@hse.ie


Page edited: 19 May 2015

Related Documents

  • Karta medyczna
    Program kart medycznych zapewnia określonym osobom bezpłatną publiczną opiekę medyczną. Niniejszy dokument objaśnia działanie karty medycznej i jej zastosowanie.
  • Usługi położnicze i opieka nad noworodkiem
    Publiczna opieka zdrowotna w Irlandii obejmuje nieodpłatne usługi położnicze dla wszystkich kobiet ciężarnych przez okres ciąży i przez 6 tygodni po porodzie.
  • Illness in your retirement
    There are a range of payments and services available to support older people who become ill or acquire a disability. Information on income supports, health care, housing, taxation and caring for someone else.

Contact Us

If you have a question relating to this topic you can contact the Citizens Information Phone Service on 0761 07 4000 (Monday to Friday, 9am to 8pm) or you can visit your local Citizens Information Centre.