Colleges and qualifications

Life Event Document Going to college
If you are thinking of going to college this document outlines what is involved and where you can find the information you need.

Kwalifikacje wynikające z wykształcenia pomaturalnego i wyższego
Niniejszy dokument opisuje irlandzki system potwierdzania kwalifikacji w zakresie edukacji pomaturalnej i wyższej.

Third-level education in Ireland
This document describes the system of third-level education in Ireland.