Clárphlátaí Feithiclí

Eolas

Tá rialacha géara leagtha síos maidir le cruth, tomhais agus sonraí teicniúla clárphlátaí feithiclí atá le feiceáil ar fheithiclí in Éirinn. Déantar clár uimhreacha a eisiúint go huathoibríoch de réir oird ag an am a chláraíonn tú feithicil. Mura bhfuil pláta ceadúnas feithicle a chloíonn leis na caighdeáin mar thoradh ar fíneáil.

Rialacha

Tá na rialacha beachta a bhaineann leis an bhformáid speisialta de phláta clárúcháin fheithiclí atá leagtha síos i ndlí na hÉireann faoi (IR 318/92 Rialacháin Chláracháin Fheithicle agus Cánachais 1992 arna leasú. Leagann an dlí seo síos formáid, toisí agus sonraí teicniúla nach mór a léiriú ar fheithiclí cláraithe in Éirinn.

Is iad na príomh-riachtanais sna rialacha faoi fhormáid phlátaí clárúcháin fheithiclí ná:

  • Ní mór don phláta clárúcháin – ar comhdhéanta d’uimhreacha agus litreacha é - a bheith i ndath dubh ar chúlra frithchaiteach bán
  • Ní mór ainm an chontae inar cláraíodh an fheithicil a bheith i nGaeilge (mar shampla Baile Átha Cliath, Corcaigh, srl.)
  • Ní mór bratach an AE agus na litreacha “IRL” a bheith ar thaobh na láimhe clé den phláta, an bhratach comhdhéanta de 12 réalt órga i bhfíor ciorcail, na litreacha i mbán faoi, agus an rud ar fad ar chúlra frithchaiteach gorm. Níor chóir aon uimhreacha, litreacha, marcanna, srl. eile a bheith le feiceáil ar do phláta clárúcháin.

Ó Eanáir 2013 beidh gach bliain ag dhá thréimhse chlárúcháin. Bíonn an t-ord i bhfoirm aitheantóir bliain ar leith 3-dhigit don chéad agus don dara 6 mhí tréimhsí áirithe den bhliain, mar shampla, 151 agus 152 faoi seach.

Féach íomhánna de phlátaí clárúcháin fheithiclí inghlactha anseo.

Ní mór plátaí clárúcháin fheithiclí a bheith greamaithe de thosach agus de chúl d’fheithicilse agus iad le feiceáil go soiléir i dtólamh. Sna cúinsí ina mbíonn tú ag tarraingt leantóra, carbháin, srl., ní mór cóip den phláta clárúcháin a bheith greamaithe de chúl an leantóra, an charbháin, srl.

Ní gá d’fheithiclí nach bhfuil acu ach roth tosaigh amháin (.i., gluaisrothair) an pláta clárúcháin a iompar ach amháin ar chúl na feithicle.

Cláruimhir fheithicle a chur in áirithe

Is féidir iarratas a dhéanamh uimhir chlárphláta feithicle a chur in áirithe ar nó i ndiaidh an 1 Samhain den bhliain roimh dó a bheith i gceist agat tosnú ag baint úsáide as an bhfeithicil. Mar sin i bhfocail eile ní féidir iarratas a dhéanamh ar uimhir chlárphláta feithicle a chur in áirithe go dtí an 1 Samhain 2015 leis an bpláta sin a úsáid sa bhliain 2016.

Ní mór don uimhir a chuireann tú in áirithe a bheith sa ghnáthchruth agus ní mór dó a bheith ag dul le ceantar an údaráis cheadúnaithe ina bhfuil gnáthchónaí ort, agus an bhliain agus an leathbhliana ina mbeidh an fheithicil in úsáid don chéad uair. Mar shampla 162-D-111 ní féidir ach le duine a chónaíonn i mBaile Átha Cliath agus a bhfuil sé i gceist aige/aici feithicil a úsáid don chéad uair leis an bpláta sin sa dara leath de 2016 an uimhir a chur in áirithe.

Ní mór gur in ainm úinéir chláraithe na feithicle ar a mbeidh na plátaí le feiceáil a bheadh an uimhir curtha in áirithe. Ní féidir uimhir atá in áirithe a aistriú chuig duine eile.

Tá gach cláruimhir ar fáil le cur in áirithe ach amháin an chéad uimhir a eisítear gach bliain sna cathracha seo a leanas - Corcaigh, Baile Átha Cliath, Luimneach agus Port Láirge. Is iad sin na clárphlátaí 161-C-01, 162-C-01, 161-D-1, 162-D-1, 161-L-1, 162-L-1, 161-W-1 agus 162-W-1. Tá na plátaí seo in áirithe cheana do Mhéara/ArdMhéard na gCathracha seo agus níleadar ar fáil d'aon duine eile.

Ní féidir cláruimhir atá curtha in áirithe a chur ar fáil don fheithicil go dtí go dtagann an uimhir sin aníos sa ghnáth ord. Ní féidir an uimhir a bheith le feiceáil ar fheithicil go dtí go bhfuil sé eisithe go foirmiúil ag na Coimisinéirí Ioncaim tar éis don deimhniú cláraithe comhlíonta a bheith curtha ar fáil agus a bheith glactha leis.

Déanfar iarratais a phróiseáil ar an gcéad lá oibre de mhí na Samhna.

Ní thabharfar tús áite d'iarratais a thagann isteach roimh an dáta seo.

Rataí

Tá táille de €1,000 le n-íoc le cláruimhir fheithicle a chur in áirithe.

Níl aon táille ar líon na clárúcháin arna eisiúint sa ghnáthbhealach, seachas an costas an pláta uimhir.

Is féidir fíneálacha suas le €5,000 a ghearradh ag na Coimisinéirí Ioncaim chun plátaí clárúcháin a dteipeann orthu cloí leis an dlí.

Conas iarratas a dhéanamh

Íoslódáil agus comhlánaigh d'iarratas a chur in áirithe clárú uimhir Foirm VRT15A (pdf) (foirm amháin do gach uimhir) agus í a chur leis an táille chuí (seiceanna iníoctha leis an mBailitheoir Custaim agus Máil) chuid an LárOifig Fheithiclí.

Cuirfear scéal chucu siúd go n-éiríonn lena n-iarratais ar Fhoirm VRT 15N. Ní mór an fhoirm seo a chur ar fáil nuair atá an fheithicil dhá chlárú agat.

Muna n-éiríonn le d'iarratas, cuirfidh an LárOifig Fheithiclí scéal chugat agus cuirfear an táille ar ais chugat.

Nuair a theipeann ar iarratasóir rathúil a bhaint as an uimhir laistigh de thréimhse réasúnta, beidh sé a chur ar ceal. Mar sin féin, ní bheidh an táille a aisíoc ach amháin i gcúinsí eisceachtúla

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Na Coimisinéirí Ioncaim

Rannóg Clárúcháin
Oifig Feithicil Lárnach
Calafort Ros Láir
Loch Garmáin
Éire

Teil:(053) 916 1200


Page edited: 17 November 2015