Soilsiú gluaisrothar in Éirinn

Eolas

Más mian leat gluaisrothair a thiomáint ar bhóthar poiblí in Éirinn ba cheart duit a bheith ar an eolas go bhfuil rialacha faoi leith i bhfeidhm maidir leis an gcineál lampaí agus frithneoirí nach mór a bheith ar an ngluaisrothar. Tá na rialacha seo leagtha síos sna Rialacháin um Thrácht ar Bhóithre (Soilsiú Feithiclí), 1963. Má bhíonn soilse éifeachtacha ar do ghluaisrothar cinnteófar go bhfuil úsáideoirí eile bóthair in ann tú a fheiceáil. Tá an Garda Síochána (poilíní na hÉireann) freagrach as an dlí a bhaineann le soilsiú feithiclí in Éirinn a chur i bhfeidhm agus tá sé riachtanach go ndéantar é seo le sábháilteacht a chinntiú ar na bóithre. Tá sé mar aidhm ag na Rialacháin seo timpistí a sheachaint agus beatha agus maoin a chosaint.

Rialacha

Ní mór go mbeadh na nithe seo a leanas ar ghluaisrothar an t-am ar fad:

 • Ceannlampa amháin: lampa é seo a dhéanann an bóthar a shoilsiú mar is cuí le solas geal nó buí ar feadh achair de 325 troigh (nó 100 troigh nuair atá sé íslithe) agus i gcás gluaisrothair de chumhacht íseal, ar feadh achair réasúnta.
 • Cúl-lampa amháin: lampa é seo atá ar chúl an rothair agus nuair atá sé lasta, tá solas dearg le feiceáil ar feadh 500 troigh.
 • Frithneoir cúil amháin: frithneoir dearg atá le feiceáil go soiléar ar feadh achair de 325 troigh ar do chúl nuair atá ceannlampaí feithicle ag soilsiú go díreach air.
 • Soilsiú ar an uimhirphláta: solas geal lasta ar an uimhirphláta cúil atá anseo ionas gur féidir gach litir agus uimhir a léamh go héasca ó achar de 65 troigh ar an gcúl.
 • Lampa suímh (muna bhfuil ceannlampa ann nó má tá taobhcharr ar an ngluaisrothar): lampa é seo nach mó ná 7 vat atá ar an ngluaisrothar nach mó ná 5 troigh ón talamh agus nuair atá sé lasta a thaispeáineann solas geal chun tosaigh atá le feiceáil ar feadh 500 troigh.
 • Treo-tháscairí agus stad lampa ard (níl sé seo riachtanach): lampa ar an ngluaisrothar é treo-tháscaire a thaispeáineann d'úsáideoirí eile bóthair go bhfuil sé ar intinn ag an tiománaí casadh ar dheis nó ar chlé. Ní mór go mbeadh treo-tháscairí séamafórach nó gealánach.

Ní mór go mbeadh na nithe seo a leanas ar thaobhcharranna gluaisrothar an t-am ar fad:

 • Lampa suímh amháin
 • Cúl-lampa amháin (mar thuas)
 • Frithneoir cúil amháin.

Úsáid Cheannlampaí

Ba cheart na ceannlampaí ar do ghluaisrothar a ísliú go maith in am sna cúinsí seo a leanas:

 • Nuair atá feithiclí ag teacht i do choinne (nuair atá feithiclí ag teacht i do threo ón treo eile)
 • In áiteanna faoi fhoirgnimh ina bhfuil soilse poiblí, agus i gceantair faoi luasteorainn speisialta
 • Nuair atá an léargas go dona (mar shampla le ceo trom, sneachta, báisteach nó dusta)
 • Nuair atá tú ag taisteal taobh thiar de fheithicil eile
 • Nuair a d'fhéadfadh sé ciotaí a dhéanamh d'úsáideoirí eile bóthair má theipeann ort úsáid á bhaint as do cheannlampaí.

Uaireanta soilsiúcháin

Ní mór do ghluaisrothaithe uilig lampaí a úsáid (ach amháin stop-lampaí) i rith uaireanta "soilsiúcháin". Má tá tú ag baint úsáide as an ngluaisrothar sa lá nuair atá an léargas lag, ní mor duit lampaí a úsáid freisin. Má tá lampaí in úsáid ar do ghluaisrothar agat, ba cheart duit déanamh cinnte na soilse a ísliú nuair atá tú ag teacht i dtreo úsáideoirí eile bóthair.

Rataí

Bíonn na lampaí agus frithneoirí seo ar formhór na ngluaisrothar nuair a dhéantar iad. Is féidir lampaí breise a cheannach ag aon siopa maith gluaisrothair.

Conas iarratas a dhéanamh

Muna bhfuil tú cinnte an bhfuil do ghluaisrothar ag cloí leis an dlí ba cheart duit teagmháil a dhéanamh leis an stáisiún Garda áitiúil le comhairle agus eolas a fháil.

Page edited: 13 January 2015