Soilsiú rothar in Éirinn

Eolas

Más mian leat leas a bhaint as rothar ar bhóthar poiblí in Éirinn, ní mór frithchaiteoirí agus lampaí áirithe a bheith feistithe ar do rothar chun is go gcinnteofar go bhfeicfidh úsáideoirí eile an bhóthair tú. Ní foláir do gach rothar as a mbaintear leas ar bhóithre poiblí in Éirinn na Rialacháin um Thrácht ar Bhóithre (Soilsiú Feithiclí), 1963-2009 (mar atá arna leasú) a chomhlíonadh. Leagann an dlí sin síos an cineál frithchaiteoirí agus lampaí nach mór a fheistiú ar do rothar, na trátha nach mór duit leas a bhaint as do lampa rothair iontu. Gortaítear, loitear go trom nó maraítear go leor rothaithe gach uile bhliain in Éirinn de bharr soilsiú míchuí ar a gcuid rothair.

Ceart na nGardaí a n-ainmneacha agus a seoltaí a fhiafraí de rothaithe

Faoi Alt 108 den Acht um Thrácht ar Bhóithre, 1961 (mar atá arna leasú) féadfaidh ball den Gharda Síochána (fórsa póilíneachta na hÉireann) d’ainm agus do sheoladh a éileamh má mheasann sé/sí go bhfuil coir nó cion déanta agat. Féadfaidh sé/sí d’ainm, do sheoladh agus do dháta breithe a éileamh freisin má mheasann sé/sí go raibh páirt agat in imbualadh nó go ndearna tú gortú do dhuine eile nó díobháil do mhaoin. Mura dtugann tú d’ainm, do sheoladh agus do dháta breithe, nó má thugann tú ainm, seoladh nó dáta breithe bréige, féadfaidh an Garda do rothar a choinneáil go dtí go mbíonn sé/sí sásta cé tú féin.

Rialacha

Ní mór frithchaiteoir cúil a thaispeáint i gcónaí ar gach rothar a mbaintear leas as ar bhóithre poiblí in Éirinn. Is éard is brí le frithchaiteoir cúil ná frithchaiteoir dearg ar sofheicthe é go ceann fhad 325 troigh ar chúl nuair a bhíonn ceannsoilse feithicle ag lonrú go díreach air. Is é an t-aon eisceacht amháin ar an riail seo ná ar rothar páiste sa chás go mbaintear leas as an rothar sin i gcaitheamh sholas an lae.

I rith "na huaireanta soilsithe", is é sin an tréimhse arna tosú leathuair tar éis luí na gréine agus arna críochnú leathuair roimh éirí na gréine an mhaidin dár gcionn; ní foláir do gach rothaí an soilsiú seo a leanas a bheith feistithe (agus a leas a bhaint as) ar a rothar:

  • Lampa tosaigh amháin
  • Lampa cúil amháin.

Is éard is brí le lampa tosaigh ná lampa ar feistithe ar fheithicil tiomána neamh-mheicniúla é; agus solas bán nó solas buí ar taispeáint chun tosaigh uaidh, solas ar feiceálach ó fhad réasúnta é.

Is lampa ar feistithe ar chúl do rothair é lampa cúil, agus nuair a lastar é, ba cheart go mbeadh solas dearg le feiceáil as ar feiceálach ó fhad réasúnta é.

Faoi IR 487 de 2009, ó 14 Nollaig, 2009 bhfuil sé dlíthiúil a úsáid lampaí gealánach os comhair agus cúil

Ní chaitear na lampaí a bheith ar lasadh nuair a bhítear tagtha chun staid i lár tráchta nó nuair a choisíonn duine leis an rothar chomh gar agus is féidir go colbha na láimhe clé den bhóthar.

Is cion é gan leas a bhaint as soilsiú cuí ar rothar. Má stadann Garda tú, féadann an Garda sin d'ainm agus do sheoladh, sonraí faoi do rothair, agus am agus dáta an chiona a thabhairt uait. Féadtar foláireamh a thabhairt duit nó féadtar toghairm chun teacht os comhair na cúirte a eisiúint duit.

Rataí

An chuid is mó rothar a dhíoltar sna siopaí an lá inniu ann; bíonn frithchaiteoirí feistithe orthu cheana féin mar nós caighdeánta.

Page edited: 13 January 2015