Ag taisteal thar lear le páistí

Eolas

Nuair atá tú ag taisteal thar lear le páistí is féidir leis a bheith ina eachtra luachmhar. Is an-deis oideachasúil é cuairt a thabhairt ar thíortha eile agus taithí a fháil ar chultúir éagsúla. Ach mar sin féin tá sé tábhachtach go ndéanfá machnamh roimhré, an bhfuil sé fóirstineach do gach ball den chlann, do chuid páistí san áireamh. Má tá na páistí an-óg ( níos óige ná 18 mí ) ní thuigfidh siad go bhfuil siad ar saoire agus i gcuid mhór de na cásanna, b'fhearr leo a bheith ag baile san áit a bhfuil aithne agus eolas acu ar gach rud timpeall orthu.

Páistí

Ón Deireadh Fómhair 2004 i leith caithfidh gach leanbh, is cuma cén aois é/í a p(h)as féin a fháil ina (h)ainm féin. Sula dtosaíonn tú ar thuras ba chóir duit a chinntiú nach mbeidh aon phas as dáta go ceann sé mhí ar a laghad.

Féach ar ár ndoiciméad ar phasanna do leanaí le haghaidh tuilleadh eolais.

Ag taisteal le leanbh duine eile

Má tá tú ag taisteal le leanbh duine eile nó le leanbh a bhfuil sloinne difriúil aige/aici, b’fhéidir go mbeidh ort an gaol idir tú féin agus an leanbh a mhíniú d’oifigigh inimirce sa tír a bhfuil tú ag taisteal chuici. Má tá tú ag taisteal leat féin le do leanbh, b’fhéidir go mbeidh ort fianaise a sholáthar go bhfuil toiliú an tuismitheora eile agat chun taisteal. Féadfaidh tú teacht ar chomhairle ar an saghas cáipéisíochta ba cheart duit a thabhairt leat sna cásanna seo ar láithreán gréasáin Sheirbhís Eadóirseachta agus Inimirce na hÉireann (SEIÉ).

Vacsaíní agus Sláinte

Faigh tuilleadh eolais agus comhairle ó do dhochtúir má tá tú ag taisteal taobh amuigh de cheantar Iarthar na hEorpa, Meiriceá Thuaidh, An Astráil nó An Nua Shéalainn mar go bhfuil vacsaíní riachtanach nó molta nuair atá tú ag tabhairt cuairte ar thíortha áirithe. Má tá seans ann go bhfuil maláire san áit ina mbeidh tú ag taisteal, ba cheart do gach duine, na páistí san áireamh, réamhchúraimí oiriúnacha a thógáil.

Má tá stair tinnis ag do pháiste ag baile bí réitithe don tinneas agus tú thar lear. Faigh comhairle ó do dhochtúir sula dtéann tú ag taisteal agus tabhair soláthar leighis éigeándála leat. Má tá tú chun taisteal a dhéanamh laistigh de Chomhphobal na hEorpa, ba cheart duit a fháil Cárta Eorpach Árachas Sláinte do gach duine go bhfuil ag taisteal sula bhfágann tú Éire, beidh tú i dteideal cóir leighis éigeandála agus tú i dtír de chuid Chomhphobal na hEorpa.

Nochtadh Gréine

Tá páistí an-leochailleach (go háirithe naíonáin) don ghrian agus don dó gréine agus is cúis choitianta mí-chompord atá ann. Is féidir le stróc teas tarlú de thoradh teochtaí an-te nó dó gréine. Faigh comhairle ón Chógaslann nó an dochtúir maidir le fachtóir ard uachtair agus uachtar a chuireann bac ar an ghrian sula dtéann tú ag taisteal. Déan cinnte go mbíonn tú cúramach agus coinnigh páistí clúdaithe suas.

Bia agus Uisce

Nuair atá tú taisteal thar lear, tá tástáil bia mar pháirt den táithí ach má bhíonn tú cúramach tá níos lú seans ann go bhfaighidh tú galair nó galrú. Tá sé tabhachtach go n-ólann gach duine sa ghrúpa, go háirithe páistí, a ndótháin uisce as buidéil má tá siad ag taisteal go dtí tíortha teo.

Ainmhithe

Cuir iachall ar pháistí fanacht glan ó ainmhithe agus tú thar lear agus ná tabhair ainmhí ar ais go hÉirinn ar do bhealach abhaile. Níl ach seans beag ann go bhfaighfeá galrú confadh ach ba cheart duit comhairle leighis a fháil láithreach má bhaintear greim asat nó scríobadh go háirithe ó mhadraí, ó chait agus moncaithe nuair atá tú thar lear.

Tuilleadh eolais

Cuireann an FSS faisnéis ar a láithreán gréasáin ar rioscaí sláinte má tá tú ag taisteal agus ar an gcaoi a tinneas agus ionfhabhtú a chosc nuair atá tú thar lear. Soláthraíonn an Roinn Gnóthaí Eachtracha comhairle taistil dóibh siúd atá ag pleanáil chun taisteal thar lear ar a láithreán gréasáin.

Page edited: 15 November 2016