Taisteal thar lear: comhairle ghinearálta

Eolas

Is féidir le taisteal thar lear a bheith ina eispéireas an-fhiúntach agus luachmhar. Más é do chéad uair ag fágáil na hÉireann nó más taistealaí rialta thú, tá líon rudaí ann nach mór duit machnamh a dhéanamh orthu nuair a bhíonn réiteach á dhéanamh agat chun taisteal thar lear.

Sula dtaistealaíonn tú thar lear

Sula dtaistealaíonn tú, ba cheart duit faisnéis a fháil faoi do cheann scríbe. An bhfuil víosa ag teastáil chun taisteal ann? Cad é an t-airgeadra áitiúil? An bhfuil difríocht ama idir do cheann scríbe agus Éire? Is féidir an fhaisnéis go léir seo a fháil ó do ghníomhaire taistil nó ó ambasáid na tíre ábhartha roimh ré.

Ina ionad sin, is féidir leat cuardach a dhéanamh ar an bhfaisnéis seo ar líne.

Ba cheart do shaoránaigh Éireannacha atá ag taisteal thar lear a sonraí teagmhála a chlárú leis an Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála, go háirithe má tá siad ag taisteal chuig cinn scríbe iargúlta nó chuig láithreacha ina bhféadfaidís bheith i mbaol.

Pasanna

Tá dualgas ar shaoránaigh Éireannacha pas bailí a bheith acu chun taisteal go dtí gach ceann scríbe ach amháin taisteal chuig an RA. Ar a shon sin, tharlódh go n-iarrfadh d’aerlíne nó do chuideachta farantóireachta ort pas bailí a bheith agat.

Tá ag gach saoránach AE limistéir eile an AE a iontráil agus cónaí iontu ar feadh tréimhse uasta trí mhí ach pas bailí nó cárta náisiúnta aitheantais a sholáthar; ní theastaíonn aon ghnás foirmiúil eile. Ní féidir le ballstáit coinníollacha breise a shocrú maidir le bailíocht íosta thréimhse an chárta aitheantais nó an phas.

Tá saoránaigh Éireannacha a thaistealaíonn chuig cinn scríbe lasmuigh den AE faoi réir rialuithe agus riachtanais shonracha phas na dtíortha sin. Ciallaíonn seo, mar shampla, nuair a bhítear ag taisteal lasmuigh den AE, tharlódh go mbeadh ar do phas bheith bailí ar feadh tréimhse áirithe. Cuimhnigh gur féidir do phas Éireannach a athnuachan aon tráth – ní gá fanacht go dtí go bhfuil do phas ar tí bheith éagtha chun amhlaidh a dhéanamh. Is féidir tuilleadh faisnéise faoi iarratas a dhéanamh ar phas a léamh inár gcáipéis Iarratas a dhéanamh ar phas Éireannach.

Teastaíonn údarú leictreonach taistil (ESTA) ó shealbhóirí pasanna Éireannacha sula ndéanann siad a eitilt chuig SAM a bhordáil.

Víosaí

Braitheann cibé acu an dteastóidh nó nach dteastóidh víosa uait agus tú ag taisteal thar lear ar do cheann scríbe. Féadfaidh do ghníomhaire taistil nó ambasáid na tíre a mbeidh cuairt á tabhairt agat uirthi comhairle a chur ort ina thaobh seo.

Sláinte

Má tá tú ag taisteal chuig ceann scríbe laistigh den AE, tá tú i dteideal cóireáil leighis éigeandála a fháil ar an mbunús céanna le náisiúnach na tíre sin. Ní mór go mbeidh do Chárta Eorpach um Árachas Sláinte leat.

Má bheidh tú ag taisteal thar lear ar feadh tréimhse fhada, ba cheart duit machnamh a dhéanamh ar dhul i gcomhairle le do dhochtúir chun baol feasach nó féideartha sláinte a phlé atá sa tír sin. Tá sé seo an-tábhachtach má tá riocht sláinte ort cheana féin nó má tá cuairt á tabhairt agat ar cheantar teochriosach ina bhfuil coinníollacha do leathadh na ngalar tógálach. Is féidir leat níos mó a léamh faoi seo inár gcáipéis ar shaincheisteanna sláinte agus tú ag taisteal thar lear.

Airgead

Go ginearálta, is iad cártaí dochair agus cártaí creidmheasa idirnáisiúnta an bealach is sábháilte le hairgead a iompar nuair a bhíonn tú ag taisteal thar lear. I gceantair níos iargúlta, áfach, b’fhéidir nach mbeidh tú in ann iad a úsáid. Arís eile, seiceáil le do ghníomhaire taistil sula bhfágann tú Éire faoin mbealach is fearr le hairgead a iompar. Moltar méid beag den airgeadra áitiúil a iompar chun íoc as táillí bus nó tacsaí nó chun ceannaigh bheaga nó glaonna gutháin a dhéanamh.

Sula bhfágann tú Éire, breac síos uimhir éigeandála 24 uair an chloig an bhainc a d’eisigh do chárta creidmheasa nó chárta dochair - ionas gur féidir leat é a chur ar ceal má ghoidtear é.

Ag tiomáint thar lear

Má tá sé beartaithe agat tiomáint fad atá tú thar lear, cinntigh go bhfuil do cheadúnas tiomána Éireannach bailí agus tabhair leat é. D’fhéadfadh roinnt tíortha lasmuigh den Limistéar Eorpach Eacnamaíoch (ballstáit an Aontais Eorpaigh agus an Iorua, an Íoslainn agus Lichtinstéin) dualgas a leagan ort Ceadúnas Tiomána Idirnáisiúnta a bheith agat anuas ar do cheadúnas tiomána Éireannach.

Cinntigh i gcónaí go bhfuil an t-árachas ceart agat chun tiomáint fad atá tú thar lear.

Trealamh leictreach

Beidh plocóidí agus soicéid leictreacha i dtíortha eile éagsúil ó chinn a úsáidtear in Éirinn. B'fhéidir go dteastóidh cuibheoirí speisialta uait chun fearais leictreacha a úsáid a thugann tú leat ó Éirinn (ar nós triomadóirí gruaige, bearrthóirí etc.). Féadfaidh tú na cuibheoirí seo a cheannach in aerfoirt agus i mórán siopaí in Éirinn.

Guthán póca

Má tá guthán póca á thabhairt leat, seiceáil roimh ré go n-oibreoidh sé sa tír a mbeidh tú ag taisteal chuici. Is féidir le táillí fánaíochta bheith an-ard agus tig leis seo costas mór a ghearradh ort as guthán póca Éireannach a úsáid thar lear. Leagann teorainn phraghais ar a dtugtar taraif Eorpach (Eurotariff) teorainn ar an bpraghas is féidir gearradh ort as do ghuthán póca a úsáid fad atá tú ag taisteal san AE. Déan teagmháil le do sholáthróir seirbhíse chun tuilleadh faisnéise a fháil ar na costais atá ar ghlaonna a chur agus a fhreagairt thar lear.

Rabhaidh thaistil

Soláthraíonn an Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála in Éirinn comhairle thaistil d'Éireannaigh a bhfuil sé beartaithe acu turas a thabhairt thar lear. Cuireann an chomhairle seo measúnú breithnithe ar na rioscaí atá ann do shaoránaigh Éireannacha a thaistealaíonn go tíortha ar leith san áireamh.

Fad atá tú thar lear

Breac síos seoladh, uimhir ghutháin agus uaireanta oscailte Ambasáid nó Chonsalacht na hÉireann sa tír ina bhfuil cuairt á tabhairt agat uirthi. I dtíortha nach bhfuil aon ionadaíocht taidhleoireachta nó chonsalachta ag Éirinn, is féidir cúnamh éigeandála a fháil ó ambasáidí nó ó chonsalachtaí thíortha eile an Aontais Eorpaigh.

Moltar i gcónaí go ndéanann tú do thaisteal a phleanáil roimh ré nuair a bhíonn tú ag taisteal lasmuigh d’Éirinn. Déanfaidh seo go leor ama a shábháil ort nuair a bhaineann tú an áit amach agus cruthóidh sé eispéireas níos dearfaí duit de do chuid ama thar lear. Cuimhnigh insint do do theaghlach agus do do chairde in Éirinn cá bhfuil tú agus cathain is féidir leo bheith ag súil leis cloisteáil uait. Ciallaíonn seo gur féidir leo teagmháil a dhéanamh leat, chomh maith, sa chás go bhfuil éigeandáil i gceist.

Soláthraíonn an Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála comhairle faoi bheith sábháilte thar lear agus céard is ceart a dhéanamh i gcás éigeandála? ar a láithreán gréasáin. Forbraíodh an Roinn aip fóin cliste saor in aisce ar a dtugtar TravelWise go bhfuil comhairle taistil agus faisnéis chonsalach le haghaidh 200 tír aici. Tá an aip ar fáil ó stórtha Apple agus Android

Teagmháil

An Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála

80 Faiche Stiabhna
Baile Átha Cliath 2
Éire

Teil:+353 (01) 408 2000
Láithreán Gréasáin: http://www.dfa.ie

Page edited: 23 June 2016