Taisteal thar Lear

An Cárta Eorpach um Árachas Sláinte
Tugann an Cárta Eorpach Árachas Sláinte rochtain ar leighis is gá, stát-ar fáil cúram sláinte le linn fanacht go sealadach i dtír eile den AE / LEE.

Taisteal thar lear: comhairle ghinearálta
Tá leideanna anseo do thaistealaithe chun timpistí agus eile a sheachaint thar lear.

Ag taisteal thar lear le páistí
Sa doiciméad seo tugtar comhairle do thuismitheoirí agus iad ag taisteal thar lear le páistí.

Saincheisteanna sláinte agus tú ag taisteal thar lear
Ba chóir an tsláinte a bheith ina thosaíocht agat agus tú ag beartú turas a dhéanamh thar lear.

Taisteal thar lear agus vacsainiú
Tá an vacsaín éigeantach chun dul isteach roinnt tíortha. Eolas ar vacsaíní do dhaoine a chónaíonn in Éirinn má tá siad ag dul thar lear.

Tacaíocht taidhleoireachta d'Éireannaigh thar lear
Tá cur síos gairid anseo ar an tacaíocht atá ar fáil ó ambasáid agus consalachtaí thar lear.
This document is in: Ag bogadh tíre > Imeacht thar lear > Éire a fhágáil