Iompar agus Míchumas

Díoluine cánach do do thiománaithe agus do phaisinéirí faoi mhíchumas
Cur síos ar an Scéim Tiománaithe faoi Mhíchumas agus Paisinéirí faoi Mhíchumas, a chuireann réimse leathan díolúine cánach ar fáil do thiománaithe faoi mhíchumas agus do phaisinéirí faoi mhíchumas.

Deontas Iompair Mótair
Sa doiciméad seo déantar cur síos ar dheontas atá ar fáil do dhaoine le míchumais atá ag iarraidh carr a cheannacht nó carr atá acu a chur in óiriúint dóibh féin. Tá an scéim dúnta d 'iarratasóirí nua.

Liúntas Soghluaiseachta
Tá cur síos sa cháipéis seo ar an liúntas soghluaiseachta do dhaoine nach féidir leo siúl agus a mbeadh sé ina bhuntáiste dóibh athrú ó áit go háit. Tá an scéim dúnta d 'iarratasóirí nua.

Oiliúint Soghluaiseachta do dhaoine ar a bhfuil lagú amhairc
Cur síos gearr ar na cineálacha éagsúla oiliúna gluaiseachta atá ar fáil in Éirinn do dhaoine le lagú amhairc.

Cárta Páirceála Duine le Míchumas
Tá cur síos sa cháipéis seo ar an scéim Eorpach Cárta Páirceála Duine le Míchumas do thiománaithe agus páisinéirí le míchumais.
This document is in: Taisteal agus Áineas > Trácht agus Páirceáil

Na háiseanna páirceála do dhaoine le míchumas
Sa doiciméad seo déantar cur síos ar na háiseanna páirceála atá leagtha amach do dhaoine le míchumas, atá ar fáil ar fud na tíre.
This document is in: Taisteal agus Áineas > Trácht agus Páirceáil