Bóithre agus Sábháilteacht

Teorainneacha luais náisiúnta in Éirinn
Tá cúig cineál teorainn luais ar bhóithre. Faigh eolas faoi na teorainneacha éagsúla, cá mbíonn siad i bhfeidhm, agus na pionóis a bhaineann le coireanna luais.

Criosanna sabhála a úsáid in Éirinn
Tá dualgas dlíthiúil ann in Éirinn lena bheith srianta mar a bhítear ag gluaisteánaíocht agus feidhmíonn sé seo do thiománaithe agus do phaisineirí araon.

Comhairle Shábháilteachta do ghluaisteánaithe
Réamhchúraimí bunúsacha agus comhairle bhunúsach a fhéadann tiománaithe a ghlacadh chun a chinntiú go dtaistealaíonn siad go sábháilte.

Comhairle Sábháilteachta do ghluaisrothaithe
Is féidir leat a bheith sábháilte ag taisteal ar ghluaisrothar.

Maoir Tráchta Scoile
Fostaítear Maoir Tráchta Scoile chun cabhrú le páistí bunscoile bóithre poiblí a thrasnú go sábháilte. Faigh eolas faoina ndualgais agus faoi do fhreagrachtaí mar úsáideoir bóthair.

Bóithre Dola
Tá líon na mbóthar go hiomlán a ghearrann dola (táille) ar gach feithicil a úsáideann na bóithre seo. Faigh amach faoi dholaí agus an fáth go ngearrtar iad in Éirinn.