An Bhratach Bhán d'áiseanna áineasa in Éirinn

Eolas

Dámhachtain náisiúnta sláinteachais/timpeallachta í an Gradam an Bhrait Bháin don Spa agus Fóillíochta atá dírithe ar linnte snámha, hallaí spóirt, giomnáisiaim agus áiseanna eile áineasa faoi dhíon ar fud na hÉireann. Tá an dámhachtain seo bunaithe ar an scéim idirnáisiúnta don Bhratach Ghorm agus leagann sé béim ar ardchaighdeáin in imeachtaí timpeallachta agus ar shláinteachas.

Éire Gníomhach a bhíonn reachtáil an scéim na Brataí Báine.

Critéir um Bhronnadh na Brataí Báine

Ní mór d'áiseanna a dhéanann iarratas ar an scéim critéir áirithe a chomhlíonadh i ndáil le:

  • Taobh amuigh den áis agus a fearann
  • Taobh istigh den áis
  • Linnte
  • Feidhmiú
  • Bainistiú timpeallachta
  • Oideachas agus eolas
  • Cáilíocht agus cóireáil uisce

Déantar scrúdú ar na caighdeáin na n-áiseanna i réimsí na sábháilteachta, sláinteachas, cothabháil, an comhshaol agus seirbhís do chustaiméirí.

tuilleadh eolais ar fáil ó Éire Gníomhach.

Teagmháil

Bainisteoir na Brataí Báine

Éire Gníomhach
An Oifig Sraith
LeisureWorld
Baile an Easpaig
Corcaigh
Éire

Teil:+353 (0)21 485 6460
Láithreán Gréasáin: http://www.irelandactive.ie
R-phost: info@irelandactive.ie

Page edited: 6 January 2015