Spórt do dhaoine atá dall agus a bhfuil míchumas na súl orthu

Eolas

Spóirt Fís na hÉireann

Is é Spóirt Fís na hÉireann an t-údarás náisiúnta a rialaíonn imeachtaí spóirt do dhaoine atá dall agus a bhfuil míchumas na súl orthu. Bunaíodh an eagraíocht sa bhliain 1989 le daoine atá dall agus a bhfuil míchumas na súl orthu a spreagadh le páirt a ghlacadh i spórt ag gach leibhéal. Tá coiste gnó ag an eagraíocht agus bunreacht a leagann síos na rialacha agus na treoirlínte do na himeachtaí. Tá maoiniú dhá chur ar fáil do Spóirt Fís na hÉireann ó Spórt Éireann.

Glactar páirt i spóirt ag gach leibhéal (ard leibhéal san áireamh). Tá príomh-eagraí ceapaithe le plé le gach spórt a bhfuil baint ag an eagraíocht leis agus tá an duine sin freagrach as imeachtaí a chur chun cinn agus a eagrú taobh istigh den spórt áirid sin. Le blianta anuas, tá méadú suntasach déanta ag an eagraíocht ar réimse na spórt a nglacann sé páirt iontu.

Tá ballraíocht oscailte do dhaoine de chuile aois, cúlra agus cumas spóirt (plúr na lúthchleasaithe san áireamh). Is féidir le daoine a bhfuil radharc na súl acu a bheith ina mbaill den eagraíocht freisin.

Oibrithe Deonacha, traenálaithe agus treoraithe

Chomh maith le páirt a ghlacadh i spórt bíonn daoine le radharc na súl ag feidhmiú go minic ina dtreoraithe agus ina n-oibrithe deonacha. Is cuid lárnach de Spóirt Fís na hÉireann iad na hoibrithe deonacha, traenálaithe agus treoraithe.

Rialacha

Cé gur féidir le duine ar bith ballraíocht a ghlacadh i Spóirt Fís na hÉireann, tá formhór na mball ina ndéagóirí agus níos sine.

Rataí

Cosnaíonn ballraíocht bhliana i Spóirt Fís na hÉireann €10 do dhaoine fásta agus €5 do pháistí (iníoctha ar an 1 Eanáir gach bliain). Déantar gach iarratas ar bhallraíocht a mheas ann féin agus i gcásanna áirid is féidir an táille bhallraíochta a chur ar neamhní.

Conas iarratas a dhéanamh

Más mian leatsa, nó duine ar d'aithne, páirt a ghlacadh (mar rannpháirtí, oibrí deonach, traenálaí, treoraí, & rl) déan teagmháil leis an eagraíocht ag an seoladh thíos. Tá tuilleadh eolais maidir leis na spóirt atá i gceist agus sonraí teagmhála an té atá ag plé le gach spórt ar fáil ar an láithreán gréasáin Spóirt Fís na hÉireann agus ón seoladh thíos.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Spóirt Fís na hÉireann

1 Halla Theampall Chríost
An tSráid Ard
Baile Átha Cliath 8
Éire

Teil:+353 (0)1 454 7865
Facs:+353 (0)85 850 0193
Láithreán Gréasáin: http://www.visionsports.ie
R-phost: office@visionsports.ie

Page edited: 9 October 2015