Spórt agus Fóillíocht

Seirbhísí leabharlann phoiblí
Imlíniú ar an tseirbhís a sholáthraíonn seirbhís na leabharlann phoiblí agus ceanglais ballraíochta

Rialachán Linnte Snámha Poiblí in Éirinn
Tá cur síos sa cháipéis seo ar na heagrais atá freagrach as linnte snámha poiblí agus príobháideacha a rialú in Éirinn.

An Bhratach Bhán d'áiseanna áineasa in Éirinn
Dámhachtain náisiúnta sláinteachais/timpeallachta í an Bhratach Bhán d’Áiseanna Áineasa atá dírithe ar linnte snámha, hallaí spóirt, giomnáisiaim agus áiseanna eile áineasa faoi dhíon.

Tránna agus Poirt le Bratach Ghorm in Éirinn
Dámhachtain idirnáisiúnta í an Bhratach Ghorm a bhronntar ar thránna agus ar phoirt a léiríonn caighdeáin mhaithe timpeallachta agus áiseanna maithe sláintíochta agus sábháilteachta.

Ag siúl agus ag fánaíocht in Éirinn
Pléann an cháipéis seo an dlí a bhaineann le siúl agus fánaíocht trasna talún príobháidí in Éirinn agus tugann sí eolas faoi chosáin siúil in Éirinn.

Ceadúnú bád agus soithí uisce in Éirinn
Tá na rialacháin a bhaineann le baid aeraíochta agus soithí uisce a úsáid in Éirinn leagtha síos sa cháipéis seo.

Ceadúnais Iascaireachta
Teastaíonn ceadúnas iascaireachta Stáit más mian leat páirt a ghlacadh i gcuid de na himeachtaí iascaireachta in Éirinn. Tá eolas ar fáil anseo maidir le conas iarratas a dhéanamh ar cheadúnas agus cén áit leis an iarratas sin a dhéanamh.

Ceadúnais Seilge Fia
Is gné faoi chosaint in Éirinn iad fianna agus tá sé i gcoinne an dlí iad a chaitheamh gan cheadúnas. Faigh amach anseo conas iarratas a dhéanamh ar cheadúnas agus faoi na rialacha nach mór a chloí leo.

Spórt do dhaoine atá dall agus a bhfuil míchumas na súl orthu
Bunaíodh Spóirt Fís na hÉireann le daoine atá dall agus a bhfuil míchumas na súl orthu a spreagadh le páirt a ghlacadh i spórt ag gach leibhéal.

An Clár Go For Life
Tá cur síos anseo ar an gClár Go for Life, clár a bhfuil sé mar aidhm aige cur leis an rannpháirtíocht a bhíonn ag daoine aosta i spórt agus in imeachtaí fisiciúla.