Spórt agus Fóillíocht

Seirbhísí leabharlann phoiblí
Imlíniú ar an tseirbhís a sholáthraíonn seirbhís na leabharlann phoiblí agus ceanglais ballraíochta

An Bhratach Bhán d'áiseanna áineasa in Éirinn
Dámhachtain náisiúnta sláinteachais/timpeallachta í an Bhratach Bhán d’Áiseanna Áineasa atá dírithe ar linnte snámha, hallaí spóirt, giomnáisiaim agus áiseanna eile áineasa faoi dhíon.

Tránna agus Poirt le Bratach Ghorm in Éirinn
Dámhachtain idirnáisiúnta í an Bhratach Ghorm a bhronntar ar thránna agus ar phoirt a léiríonn caighdeáin mhaithe timpeallachta agus áiseanna maithe sláintíochta agus sábháilteachta.

Ag siúl agus ag fánaíocht in Éirinn
Pléann an cháipéis seo an dlí a bhaineann le siúl agus fánaíocht trasna talún príobháidí in Éirinn agus tugann sí eolas faoi chosáin siúil in Éirinn.

Ceadúnú bád agus soithí uisce in Éirinn
Tá na rialacháin a bhaineann le baid aeraíochta agus soithí uisce a úsáid in Éirinn leagtha síos sa cháipéis seo.

Ceadúnais Iascaireachta
Teastaíonn ceadúnas iascaireachta Stáit más mian leat páirt a ghlacadh i gcuid de na himeachtaí iascaireachta in Éirinn. Tá eolas ar fáil anseo maidir le conas iarratas a dhéanamh ar cheadúnas agus cén áit leis an iarratas sin a dhéanamh.

Ceadúnais Seilge Fia
Is gné faoi chosaint in Éirinn iad fianna agus tá sé i gcoinne an dlí iad a chaitheamh gan cheadúnas. Faigh amach anseo conas iarratas a dhéanamh ar cheadúnas agus faoi na rialacha nach mór a chloí leo.

Spórt do dhaoine atá dall agus a bhfuil míchumas na súl orthu
Bunaíodh Spóirt Fís na hÉireann le daoine atá dall agus a bhfuil míchumas na súl orthu a spreagadh le páirt a ghlacadh i spórt ag gach leibhéal.

An Clár Go For Life
Tá cur síos anseo ar an gClár Go for Life, clár a bhfuil sé mar aidhm aige cur leis an rannpháirtíocht a bhíonn ag daoine aosta i spórt agus in imeachtaí fisiciúla.