Gailearaí Náisiúnta na hÉireann

Eolas

Tá i nGailearaí Náisiúnta na hÉireann an bailiúchán náisiúnta d’ealaín na hÉireann agus an bailiúchán de phéintéireacht mháistirshaothair ealaíne na hEorpa.

Péintéireacht agus dealbhóireacht

Tá sa bhailiúchán péintéireachta saothair ón tréimhse idir an 14ú agus an 20ú haois agus áirítear leis an uile phríomhscoil Mhór-Roinne. Sonraítear péintéireacht na hÉireann óna hath-theacht chun cinn sa 17ú haois aniar go dtí saothar Jack B. Yeats, an t-ealaíontóir ba thábhachtaí sa 20ú haois in Éirinn.

an bailiúchán dealbhóireachta leagtha amach ar fud na ngailearaithe péintéireachta agus is ón 17ú go dtí an 20ú haois an chuid is mó de na saothair. Is iad bráidealbha portráide na hÉireann is mó atá ann i measc na dealbhóireachta.

Priontaí, tarraingtí agus uiscedhathanna

Tá ag an nGailearaí Náisiúnta bailiúchán mór de phriontaí bunúla de chuid ealaíontóirí Eorpacha agus Meiriceánacha, ón 17ú go dtí an 20ú haois. Cuimsítear sa bhailiúchán tarraingtí agus uiscedhathanna formhór ghluaiseachtaí ealaíne na hEorpa ón 16ú haois aniar go dtí an aimsir nua-aimseartha.

Leabharlann agus cartlann an Ghailearaí

Is é cuspóir bhailiúchán leabharlann agus chartlann an Ghailearaí tacú le forbairt agus le cothabháil bhailiúcháin an Ghailearaí tríd an ábhar cuí léimh a chur ar fáil. Ina theannta sin, feidhmíonn an leabharlann mar acmhainní náisiúnta agus idirnáisiúnta do staidéar ealaín na hÉireann agus mar acmhainn náisiúnta do staidéar ealaín na hEorpa.

Ba cheart do léitheoirí a limistéar taighde a shonrú agus coinne á dhéanamh ionas gur féidir rochtain a chur ar fáil ar na hábhair chuí.

Uaireanta oscailte

Tá an Gailearaí ar oscailt idir 9.30r.n. agus 5.30i.n., ó Luan go Satharn. Tá sé ar oscailt ó 9.30r.n. agus 8.30i.n. ar an Déardaoin, idir 12.00i.n. agus 5.30i.n. ar an Domhnach agus idir 10.00r.n. agus 5.30i.n. ar shaoirí poiblí. .

Tá an Gailearaí dúnta Aoine an Chéasta agus idir an 24, 25 agus an 26 Nollaig.

Ní thugtar cead isteach chuig na gailearaithe éagsúla agus chuig an siopa 15 nóiméad sula ndúntar an Gailearaí.

Áiseanna do chuairteoirí faoi mhíchumas

Tá limistéir phoiblí den Ghailearaí inrochtana ag ardaitheoirí chuig an uile leibhéal agus tá fáil ar chathaoireacha rothaí ar iarraidh do chuairteoirí maolghluaiste. Tá tuilleadh faisnéise ar fáil ar inrochtaineacht ar láithreán gréasáin an Ghailearaí.

Turas agus oideachas

Cuireann an Gailearaí réimsí turas ar fáil. Tá fáil ar thurais phoiblí saor in aisce ar an Satharn agus ar an Domhnach. Ina theannta sin, tá fáil ar thurais do scoileanna agus ar thurais threoraithe do ghrúpaí príobháideacha. Ní mór turais threoraithe a chur in áirithe do ghrúpaí príobháideacha, do scoileanna agus d’ollscoileanna, do ghrúpaí sainspéise agus do dhaoine aonair. Ní mór turais fhéintreoraithe a chur in áirithe roimh ré freisin. Teastaíonn fógra 2 sheachtain ar a laghad. Is féidir leat turas a chur in áirithe ar líne.

Eagraíonn Rannóg Oideachais an Ghailearaí cláir agus imeachtaí don uile aoisghrúpa. Tá fáil ar fhaisnéise do scoileanna anseo.

Rialacha

Ní cheadaítear do chuairteoirí lámh a leagan ar na saothair phéintéireachta, dhealbhóireachta ná ar na troscáin.

Ní cheadaítear do chuairteoirí ceamaraí, trealamh fístéipe ná gutháin phóca a úsáid.

Níl cead tobac a chaitheamh, bia a ithe ná deochanna a ól sa Ghailearaí.

Ba cheart duit teagmháil a dhéanamh leis an Rannóg Oideachais más mian leat cead a fháil sceitseáil agus péinteáil a dhéanamh.

D’fhéadfadh seomraí bheith faoi réir dúnadh dosheachanta gearrthéarmach gan fhógra.

Tá fáil ar thuilleadh faisnéise faoi rialacha do chuairteoirí anseo.

Rataí

Tá cead isteach chuig an nGailearaí saor in aisce. Tá táille isteach le híoc chun cuairt a thabhairt ar thaispeántais shealadacha.

Níl aon táille le híoc ar thurais threoraithe den Ghailearaí do ghrúpaí scoile. Tá táille le híoc do thurais threoraithe do ghrúpaí príobháideacha.

Conas iarratas a dhéanamh

Más mian leat turas den Ghailearaí a shocrú, ba cheart duit teagmháil a dhéanamh leis an Rannóg Oideachais, Guthán: (01) 661 5133. Is féidir leat turas a chur in áirithe ar líne chomh maith.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Gailearaí Náisiúnta na hÉireann

Cearnóg Mhuirfean Thiar
Baile Átha Cliath 2
Éire

Teil:+353 (0)1 6615133
Facs:+353 (0)1 6615372
Láithreán Gréasáin: http://www.nationalgallery.ie
R-phost: info@ngi.ie


Page edited: 9 December 2014