Áras Nua-Ealaíne na hÉireann

Eolas

Is príomhinstitiúid náisiúnta na tíre í Áras Nua-Ealaíne na hÉireann (IMMA), a bunaíodh i mBealtaine 1991, chun ealaín chomhaimseartha a bhailiú agus a thaispeáint. Is éard atá sa bhailiúchán de shaothair ealaíne, atá faoi úinéireacht nó ar iasacht fhadtéarmach leis an Áras, saothair de chuid ealaíontóirí Éireannacha agus neamh-Éireannacha araon. Rinne ceannach, iasachtaí agus tabhartais an bailiúchán a fhorbairt, mar aon le saothair nua a choimisiúnú.

Cuireann an tÁras, atá lonnaithe san Ospidéal Ríoga i gCill Mhaighneann (Baile Átha Cliath), taispeántais shiarghabhálacha, taispeántais aonair, grúpthaispeántais agus tionscadail i láthair. Ina theannta sin, taispeántar an bailiúchán i dtaispeáintí sealadacha rothlacha, mar aon le taispeátnais agus tionscadail a eagraíonn Rannóg Rannpháirtíocht agus Foghlama an Árais.

Clár Cónaitheachta na nEalaíontóirí

Is é Clár Cónaitheachta na nEalaíontóirí clár stiúideo/cónaitheachta an Árais, a chuireann deiseanna ar fáil d’ealaíontóirí le taighde agus forbairt a dhéanamh ar a gcleachtas ealaíonta. Tá an clár seo oscailte d’ealaíontóirí den uile náisiúntacht a oibríonn i meán ar bith – cuireann ealaíontóirí iarratas isteach chuig an Áras nó tugann an tÁras cuireadh dóibh páirt a ghlacadh sa chlár.

Clár Rannpháirtíocht agus Foghlama

Rinne an tÁras líon clár agus tionscadal a fhorbairt atá beartaithe le dul i ngleic le riachtanais ghrúpaí ar leith, ar nós scoileanna agus coláistí. Cuireann sé réimse roghanna ar fáil, lena n-áirítear turais threoraithe, ceardlanna, cainteanna, plé agus turais ar an stiúideo, agus is féidir iad seo uile a chur in oiriúint do riachtanais ghrúpa ar leith.

Clár Náisiúnta

Is éard atá sa Chlár Náisiúnta clár a dhéanann sócmhainní, acmhainní agus scileanna an Árais a dháileadh ar roinnt cásanna agus suíomhanna in Éirinn, ó thuaidh agus ó theas araon. Agus leas á bhaint as bailiúcháin agus as taispeántais an Árais arna gcruthú ag an Áras, éascaíonn an Clár Náisiúnta cruthú taispeántas agus tionscadal eile lena dtaispeáint i réimse suíomhanna ar fud na hÉireann. Cruthaítear agus eagraítear na taispeántais i gcomhpháirtíocht le hionaid agus le grúpaí áitiúla.

Rialacha

Uaireanta Oscailte

Tá an tÁras ar oscailt idir 11.30r.n. agus 5.30i.n., ón Máirt go dtí an Aoine, ar an Satharn idir 10.00r.n. agus 5.30i.n. agus idir 12.00i.n. agus 5.30i.n. ar an Domhnach agus ar Shaoirí Poiblí. Tá sé dúnta ar an Luan agus idir an 24 agus an 27 Nollaig.

Turais Threoraithe na dTaispeántas

Tá fáil ar thurais threoraithe na dtaispeántas saor in aisce ar an gCéadaoin ag 1.15i.n, ar an Satharn agus ar an Domhnach ag 2.30i.n. Ní gá rud ar bith a chur in áirithe. Is féidir turas treoraithe a chur in áirithe roimh ré. Ní mór turais a chur in áirithe ar a laghad trí seachtaine roimh ré. Tá tuilleadh faisnéise faoi thurais anseo.

Conas iarratas a dhéanamh

Is féidir leat turas treoraithe a chur in áirithe roimh ré. Ní mór turais a chur in áirithe ar a laghad trí seachtaine sula mbíonn sé beartaithe agat cuairt a thabhairt ar an Áras. Is féidir leat turas a chur in áirithe ar líne ar láithreán gréasáin an Árais.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Iarsmalann Nua-Ealaín na hÉireann

An tOspidéal Ríoga
An Bóthar Mileata
Cill Mhaighneann
Dublin
Ireland

Teil:+353 (0)1 6129900
Facs:+353 (0)1 6129999
Láithreán Gréasáin: http://www.imma.ie/en/index.htm
R-phost: info@imma.ie


Page edited: 21 November 2016