Áiléar Crawford

Eolas

Áiléar Crawford lonnaithe in Iar-Theach an Chustaim i gCathair Chorcaí. Cuireadh a bhailiúchán ealaíne le chéile i dtús báire in 1819. Sannadh an Dánlann mar Institiúid Chultúrtha Náisiúnta in 2006.

Bailiúchán

I measc bhailiúchán buan na Dánlainne tá breis agus 2,000 saothar, idir phéintéireacht agus dealbhóireacht Éireannach agus Eorpach ón ochtú haois déag aniar chuig suiteálacha comhaimseartha fístéipe. Tá dalladh ealaíne Éireannaí sa bhailiúchán den 19ú agus den 20ú haois. Tá faisnéis faoin mbailiúchán ar láithreán gréasáin na Dánlanna.

Oideachas

Cuireann an Dánlann turais ar fáil do scoileanna agus do ghrúpaí pobail. Trína clár oideachais, cuireann sí ceardlanna, ranganna agus imeachtaí eile ar fáil do leanaí agus do dhaoine fásta, mar aon le hacmhainní do mhúinteoirí. Tá fáil ar thuilleadh faisnéise faoin clár oideachais anseo.

Uaireanta oscailte

Go ginearálta, bíonn an Dánlann ar oscailt ó Luan go Satharn idir 10.00r.n. agus 5.00i.n. agus ar an Déardaoin idir 10.00r.n. agus 8.00i.n. Tá sí dúnta ar an Domhnach.

Rátaí

Tá cead isteach chuig an Dánlann agus chuig na taispeántais saor in aisce.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas?

Áiléar Crawford

Plás Emmet
Corcaigh
Éire

Teil:(021) 480 5042
Facs:(021) 480 5043
Láithreán Gréasáin: http://www.crawfordartgallery.ie
R-phost: info@crawfordartgallery.ie

Page edited: 9 December 2014