Institiúidí Cultúrtha

Ard-Mhúsaem na hÉireann
Déantar cur síos sa doiciméad seo ar na bailiúcháin atá i seilbh Ard-Mhúsaem na hÉireann.

Áras Nua-Ealaíne na hÉireann
Ta an Iarsmalann Nua-Ealaíne na hÉireann an príomh institiúid na tíre le haghaidh nua-ealaín.

Gailearaí Náisiúnta na hÉireann
Tá bailiúchán náisiúnta ealaíne na hÉireann agus bailiúchán sárshaothar ealaíne na hEorpa araon faoi dhíon Gailearaí Náisiúnta na hÉireann.

Áiléar Crawford
I measc bhailiúchán buan Áiléar Crawford tá saothair phéintéireachta agus ó dhealbhóireachta Éireannaí agus Eorpaí ón ochtú haois déag aniar chuig suiteálacha comhaimseartha fístéipe.

Leabharlann Náisiúnta na hÉireann
Tá cur síos sa cháipéis seo ar na bailiúcháin agus na seirbhísí atá ar fáil i Leabharlann Náisiúnta na hÉireann.

Leabharlann Chester Beatty
Déantar cur síos anseo ar Leabharlann Chester Beatty in Eireann. Ta bailiúcháin lámhscríbhinní agus píosaí ealaíona ó Oirthear agus ó Iarthar an Domhain.

Cartlann Náisiúnta na hÉireann
Déantar plé sa cháipéis seo ar na bailiúcháin agus na seirbhísí atá ar fáil i gCartlann Náisiúnta na hÉireann.

An Ceoláras Náisiúnta
Bhí sa Cheoláras Náisiúnta taibhithe ó roinnt de na taibheoirí is fearr ar domhan.

Amharclann na Mainistreach
Is í Amharclann na Mainistreach i mBaile Átha Cliath amharclann náisiúnta na hÉireann, a bunaíodh in 1903.