Caitheamh Aimsire in Éirinn

Gníomhaíochtaí caitheamh aimsire do dhaoine óga
Is é cuspóir foriomlán an Bheartais Náisiúnta Caitheamh Aimsire do Dhaoine Óga creatlach a sholáthar chun na deiseanna oiriúnacha caitheamh aimsire do dhaoine óga idir 12 agus 18 mbliana a chur chun cinn.

Club nua a bhunú
Tugann an cháipéis seo sainiú ar céard atá i gceist le club nua a bhunú agus cén áit ar féidir leat tuilleadh faisnéise a fháil.