Cárta Pas na hÉireann

Réamhrá

Tá cártaphas atá ar mhéid cárta creidmheasa tugtha isteach ag Roinn na nGnóthaí Eachtracha agus Trádála gur féidir leat é a úsáid do thaisteal laistigh den Aontas Eorpach/Limistéar Eorpach Eacnamaíoch (lena n–áirítear an Íoslainn, Liechtinstéin agus an Iorua) agus an Eilvéis. I gcás gach taistil eile ní mór do leabhar phas a úsáid.

Tá an cárta bailí suas go huasmhéid 5 bliana. Is féidir iarratas a dhéanamh ar chárta ar-líne.

Rialacha

Ní mór duit bheith 18 mbliana d'aois nó os a chionn chun iarratas a dhéanamh ar phas. Ní mór pas Éireannach atá bailí ar feadh 3 míosa ar a laghad a bheith agat . Ní mór do na sonraí a sholáthraíonn tú a bheith díreach mar a gcéanna le sonraí do phasleabhair.

Tá an cárta bailí suas go huasmhéid 5 bliana nó don méid bailíochta atá fágtha ar do pas

Má tá sé i gceist agat taisteal le do chártaphas ní mór duit uimhir an chártaphas a úsáid agus tú ag seiceáil isteach ar líne.

Cárta caillte nó goidte

Má chailltear do chárta pas, nó má ghoidtear nó má dhéantar damáiste dó, ba chóir duit an caillteanas, goid nó damáiste sin a chur in iúl ar an gcuid ábhartha d’fhoirm iarratais ar líne agus tú ag cur isteach in athuair ar chárta nua.

Mura bhfuil tú ag cur isteach in athuair ar chárta nua ba chóir duit é sin a chur in iúl do sheirbhís na bpasanna tríd an fhoirm theagmhála seo.

Rataí

Cosnaíonn an cárta pas €35 Tá táille seachadta breise de €5 má tá iarratas á dhéanamh agat ó áit lasmuigh Éirinn. Íoctar sin le cárta dochair nó creidmheasa.

Conas iarratas a dhéanamh

Is féidir leat iarratas a dhéanamh ar chárta pas ar líne.

Teastaíonn a leanas chun an t-iarratas a dhéanamh.

  • Do leabharphas reatha
  • Go ghrianghraf (féach treoirlínte mionsonraithe ar dfa.ie)
  • Cárta dochair nó cárta creidmheasa.

D’iarratas a rianú

Nuair a chuireann tú isteach d’iarratas ar líne eisítear uimhir iarratais 11-digit duit. Is féidir leat d’iarratas a rianú ar líne ar láithreán gréasáin na Roinne tríd an uimhir iarratais sin.

Tuilleadh eolais

Tá tuilleadh eolais ar fáil i liosta ceisteanna coitianta na Roinne. Má bhíonn aon cheist eile agat is féidir leat dul i dteagmháil ag:

Page edited: 29 September 2017