Pasanna

Ag déanamh iarratais ar phas Éireannach
Deanann an cáípéis seo cur síos ar conas iarratas a dhéanamh ar do chéad Phas Éireannach, go háirithe dóibh siúd a bhfuil cónaí orthu taobh amuigh d'Éirinn.

Pas Éireannach a athnuachan
Gnáthaimh iarratais a bhaineann le pas Éireannach a athnuachan, dóibh siúd atá ina gcónaí taobh amuigh d’Éire san áireamh.

Pas Éireannach caillte nó goidte a athsholáthar
Cáipéisí tábhachtacha dlíthiúla iad pasanna Éireannacha. Tá eolas ar fáil anseo céard ba cheart duit a dhéanamh má chailleann tú do phas Éireannach nó má ghoidtear é in Éirinn nó thar lear

Pasanna do leanaí
Braitheann an cháipéisíocht atá de dhíth nuair a bhítear ag déanamh iarratais ar phas Éireannach ar roinnt fachtóirí, lena n-áirítear uair agus áit bhreithe an linbh. Faigh tuilleadh eolais.

Cárta Pas na hÉireann
Féadfaidh tú an cárta pas Éireannach nua a úsáid le haghaidh taistil laistigh den Aontas Eorpach agus sa Limistéar Eorpach Eacnamaíoch.