Cáin Ghluaisteáin agus Árachas

Cáin Mhótair
Ní mór cáin a bheith íoctha ar do charr roimh dul ag tiomáint in áit phoiblí.

An t-árachas mótair
Ní mór árachais mótair a bheith ag duine le dul ag timáint in áit phoiblí agus teastaíonn Teastas Árachais reatha uait le cáin a íoc ar an gcarr.