Scrúduithe tiomána

Scrúdú Teoirice Tiomána
Cur síos ar an scrúdú nua teoirice do thiománaithe mar chuid den chóras ceadúnas iomlán tiomána a bhaint amach.

Tástálacha Tiomána in Éirinn
Is riachtanas eigeantach e go ndeanann tú an tástáil tiomána sula dtabharfar an tríú cead foghlaimeora duit nó aon cheann eile ina dhiaidh sin.

Tástálacha tiománaithe do thiománaithe le míchumas
Ní foláir do gach tiománaí (lena n-áirítear tiománaithe le míchumas) tabhairt faoi thástáil phraicticiúil ar a gcuid oilteachtaí tiomána. Faigh níos mó eolais i dtaobh na dtastálacha tiomána do thiománaithe le míchumas.

Scrúduithe tiomána gluaisrothair in Éirinn
Ní mór do ghluaisrothaithe in Éirinn a eisíodh ceadúnais sealadacha tiomána ar feadh dhá bhliana dóibh scrúdú tiomána a dhéanamh.

Achomharc a dhéanamh maidir le torthaí do thástála tiomána
Is féidir achomharc a dhéanamh ar thorthaí do thástála tiomána in Éirinn. Faigh amach faoin dlí a bhaineann leis seo agus léigh faoina dtarlóidh sa chúirt ar lá na héisteachta.

Cúrsaí traenála gluaisrothair ceadaithe in Éirinn
Nuair a bheidh tú a fháil ar do chéad cheadúnas foghlaimeora caithfidh tú oiliúint bhunúsach tosaigh sular féidir leat turas do gluaisrothar ar an mbóthar gan mhaoirseacht ag do theagascóir.