Ag déanamh tuairisc maidir le feithiclí goidte

Eolas

Is iomaí feithicil a ghoidtear gach lá óna gcuid úinéirí. Uaireanta is de bharr easpa cúraim ag an úinéir a ghoidtear feithicil, mar shampla, nuair a fhágtar feithicil gan glas nó gan aire in áit phoiblí, agus mar sin de.

Tá sé an-tábhachtach bheith san airdeall maidir leis an gcontúirt a d’fhéadfadh a bheith ann nuair a fhágtar feithicil gan aire in áit phoiblí (ar feadh nóiméid bheaga fiú amháin). Tá sé tábhachtach a bheith san airdeall maidir le páirceáil chomh maith, go háirithe nuair a pháirceáltar i rith an lae agus a fhilltear i bhfad ina dhiaidh sin sa dorchadas. Má tá aláram ar an bhfeithicil, ba cheart cinntiú go bhfuil sé in ord maith agus é curtha ar siúl agat agus tú ag fágáil na feithicle. B’fhéidir gurbh fhiú smaoineamh ar shlabhra sábháilteachta nó ar bhac feiceálach eile thart ar an roth stiúrtha chomh maith d’fhonn ábhar drogaill ag gadaithe.

Má ghoidtear d’fheithicil, ba chóir duit scéal a chur chuig na Gardaí láithreach. Nuair a chuirtear tuairisc chuig an nGarda Síochána go bhfuil feithiclí goidte cuirtear na sonraí ar bhancsonraí lárnach a bhfuil fáil ag na stáisiúin Ghardaí ar fad sa tír air. Ar an mbealach seo is féidir leis na Gardaí monatóireacht a dhéanamh ar fheithiclí goidte agus iad siúd a bhfuil tuairisc tugtha orthu iad a bheith goidte agus súil a choinneáil orthu in aon áit den tír.

Go hiondúil fanann comhlachtaí árachais timpeall trí mhí nó mar sin roimh aon éileamh ar chúiteamh maidir le feithicil goidte a phróiseáil. Tá a gcuid bealaí féin ag comhlachtaí árachais le déanamh cinnte go bhfuil feithicil goidte ach is minic go ndéanann siad teagmháil leis an nGarda le cinntiú go bhfuil tuairisc tugtha do na Gardaí go bhfuil an fheithicíl goidte agus le cinntiú nach bhfuil an fheithicíl faighte nó tugtha ar ais chuig an úinéir cláraithe. Bíonn an comhlacht árachais agus an Garda ag obair as láimh a chéile agus cuireann an Garda in iúl don chomhlacht árachais má thagann siad ar an bhfeithicil sa todhchaí.

Rialacha

Ba cheart duit féin go pearsanta nó ar an nguthán nó le facs scéal a chur chuig aon stáisiún Gardaí láithreach má ghoidtear d'fheithicil.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Déan teagmháil le do stáisiún Gardaí áitiúil. Tá eolas ar an suíomh na Stáisiúin Gharda in Éirinn atá liostaithe i ngach eolairí teileafóin phoiblí.

Page edited: 20 February 2015