Cionta tiomána

Coireanna Tíomána
Tá eolas anseo maidir leis na pionóis a ghearrtar má fhaightear ciontach tú i gCoir Tiomána.

Cionta maidir le tiomáint ar meisce
Cion an-tromchúiseach is ea an tiomáint ar meisce. Faigh amach faoin dlí maidir le tiomáint ar meisce, lena n-áirítear an tástáil randamach anála, cumhachtaí an Gharda Síochána agus nósanna imeachta má ghabhtar tú.

Pointí pionóis i gcomhair cionta tiomána
Tugadh pointí pionóis i gcomhair cionta tiomána isteach in 2001. Conas a oibríonn córas na bpointí pionóis? Cad iad na cionta a dtéann pointí pionóis leo, agus cé chomh fada a fhanann pointí ar do cheadúnas? Faigh amach anseo.

Cionta rothaíochta
Aimsigh faisnéis faoi na dlíthe a bhaineann le rothaíocht agus na pionóis a ghearrtar ar chionta rothaíochta

Ag déanamh tuairisc maidir le feithiclí goidte
Tá cur seo sa cháipéis seo ar a tharlaíonn nuair a dhéantar tuairisc go bhfuil gluaisteán goidte.