Ceadúnais tiomána foghlaimeora le haghaidh leantóirí

Réamhrá

Is ceanglas reachtúil atá ann nach mór duit ar a laghad ceadúnas tiomána foghlaimeora (ar a dtugtaí ceadúnas sealadach roimhe seo) a bheith agat don chatagóir chuí feithicle agus leantóra más mian leat tiomáint agus leantóir a tharraingt atá breis agus 750kg ar meáchan agus é faoi lánualach in áit phoiblí. Ní mor duit do cheadúnas foghlaimeora a bheith leat an t-am ar fad nuair atá tú ag tiomáint.

Ní mór duit gnáthchónaí a bheith ort in Éirinn chun iarratas a dhéanamh ar cheadúnas foghlaimeora. Meastar go bhfuil gnáthchónaí in Éirinn ort má bhíonn cónaí ort anseo go hiondúil ar feadh ar a laghad 185 lá i ngach bliain féilire (mar gheall ar cheangal pearsanta agus ceirde).

Ó 19 Eanáir, 2013, tá an tÚdarás um Shábháilteacht ar Bhóithre freagrach as ceadúnú tiománaithe. Ó 29 Deireadh Fómhair 2013 d'athraigh an próiseas iarratais agus, nuair a bhíonn tú ag déanamh iarratas, caithfidh tú cuairt a thabhairt ar cheann de na Seirbhíse Náisiúnta Ceadúnais Tiomána (NDLS) ionaid nua. Mar chuid den phróiseas iarratais duine-le-duine, beidh do grianghraf agus do shíniú go digiteach a ghabháil. Cuirfear iad seo san áireamh sa táille atá ann cheana féin. Beidh ort an doiciméadú breise chun do chéannacht a dhearbhú. Tá tuilleadh eolais ar fáil ar an láithreán gréasáin NDLS.

Nua plaisteach cárta tiománaí go bhfuil ceadúnas / cead tugtha isteach, in áit an cheadúnais páipéar tiomána agus cead foghlaimeora. Faigheann aon duine a dhéanann iarratas ar cheadúnas nó cead foghlaimeora ó 12 Eanáir, 2013 ar an leagan nua. Is tionscnamh AE a thabhairt isteach slán, stíl dlúth ceadúnais i ngach ballstát. Chomh maith leis sin, méadú ar líon na tiomána chatagóirí ceadúnais agus an riachtanas aois íosta le haghaidh catagóirí áirithe a athrú. Tá tuilleadh eolais ar fáil ar shuíomh gréasáin an Údaráis um Shábháilteacht ar Bhóithre.

Rialacha

Sula dtosaíonn tú ag foghlaim conas tiomáint agus leantóir á tharraingt agat ar a bhfuil meáchan uasta breis agus 750kg ar bhóithre poiblí, ní mór duit ceadúnas foghlaimeora a bheith i do sheilbh agat don chatagóir feithicle tarraingthe agus an leantóir ar mian leat tiomáint. Is gnách go mbíonn ceadúnas foghlaimeora bailí ar feadh 2 bhliain.

Agus tú ag tiomáint le ceadúnas foghlaimeora, ní mór do dhuine a bheith in éineacht leat an t-am ar fad, agus bheith faoi mhaoirsiú duine ag a bhfuil ceadúnas reatha tiomána don chineál céanna feithicle agus leantóir. Chomh maith leis sin, ní mór don duine atá in éineacht leat an ceadúnas tiomána a bheith aige/aici ar feadh 2 bhliain ar a laghad.

Má tá ceadúnas foghlaimeora agat do chatagóir feithicle agus leantóra, ní cheadaítear duit tiomáint ar an mótarbhealach; feidhmiú mar thiománaí tionlacain don chatagóir sin; nó daoine eile a iompar ar luach saothair.

Ní mór do shealbhóirí ceadúnais foghlaimeora L-phlátaí a bheith ar taispeáint chun tosaigh agus ar chúl na feithicle atá á tiomáint i gcónaí. Ba chóir go mbeadh an pláta ina ‘L’ dearg ar chúlra bán agus níor cheart iad a bheith níos lú ná 15cm ar airde agus le teorainn ar a laghad 2cm.

Ó Dheireadh Fómhair 2011 i leith, tá laghdú tagtha ar an teorainn um thiomáint ar meisce do thiománaithe ag a bhfuil leantóirí á dtarraingt nó ag a bhfuil ceadúnais iomlána tiomána, chuig 20mg/100ml fola. Tá fáil ar fhaisnéis ar na bearta a bheartaítear chun tiománaithe foghlaimeora agus neamhchleachtacha a chosaint ar láithreán gréasáin an Údaráis um Shábháilteacht ar Bhóithre.

Is féidir leat rialacha an bhóthair a léamh ag rotr.ie.

Catagóirí leantóirí

Ó 19 Eanáir 2013, is ionann a leanas na catagóirí agus aoiseanna íosta na dtiománaithe a bhaineann le leantóir a tharraingt, ar a bhfuil meáchan uasta breis agus 750kg agus é faoi lánualach:

Catagóirí leantóirí ó 19 Eanáir 2013
Catagóir Cineál feithicle Aois íosta an tiománaí
BE Feithiclí i gcatagóir B le leantóir de 3,500kg uasmheáchan 17 mbliana d’aois
C1E Feithiclí earraí i gcatagóir C1 sa chás nach an meáchan comhcheangailte na feithicle agus an leantóra nuair atá sé lódáilte go hiomlán níos mó ná 12,000 kg

Feithiclí i gcatagóir B le leantóir níos mó ná 3,500 kg agus i gcás nach bhfuil an meáchan comhcheangailte na feithicle agus an leantóra nuair atá sé lódáilte go hiomlán níos mó ná 12,000 kg,

18 mbliana d’aois
CE Feithiclí earraí i gcatagóir C le leantóir (áirítear leis seo trucailí altacha) 21 mbliana d’aois (18 mbliana d’aois le Deimhniú ar Inniúlacht Ghairmiúil Tiománaí)
D1E Feithiclí paisinéirí i gcatagóir D1 le leantóir 21 mbliana d’aois
DE Feithiclí paisinéirí i gcatagóir D le leantóir 24 mbliana d’aois (21 mbliana d’aois le Deimhniú ar Inniúlacht Ghairmiúil Tiománaí)

Roimh 19 Eanáir 2013, bhí an méid seo a leanas na catagóirí gluaisrothair agus móipéidí mar aon leis na haoiseanna íosta chun iad a thiomáint:

Catagóirí leantóirí roimh 19 Eanáir 2013
Catagóir Cineál feithicle Aois íosta an tiománaí
EB Feithiclí i gcatagóir B le leantóir 17 mbliana d’aois
EC1 Feithiclí earraí i gcatagóir C1 sa chás nach breis agus 12,000kg comh-mheáchan na feithicle agus an leantóra agus é faoi lánualach, agus nach troime an leantóir faoi lánualach ná an fheithicil earraí agus í folamh 18 mbliana d’aois
EC Feithiclí earraí i gcatagóir C le leantóir (áirítear leis seo trucailí altacha) 18 mbliana d’aois
ED1 Feithiclí paisinéirí i gcatagóir D1 sa chás nach breis agus 12,000kg comh-mheáchan na feithicle agus an leantóra agus é faoi lánualach, agus nach troime an leantóir faoi lánualach ná an fheithicil paisinéirí agus í folamh 21 bliain d’aois
ED Feithiclí paisinéirí i gcatagóir D le leantóir 21 bliain d’aois

Tá tuilleadh eolais ar na hathruithe ar fáil i bus agus trucail ceisteanna coitianta (pdf) ar láithreán gréasáin an Údarás um Shábháilteacht ar Bhóithre.

Do chéad cheadúnas foghlaimeora

Chun do chéad cheadúnas foghlaimeora chun leantóir a tharraingt a fháil, ní mór duit ceadúnas reatha iomlán tiomána a bheith i do sheilbh agat don fheithicil a tharraingeoidh an leantóir. Mar shampla, chun do chéad cheadúnas foghlaimeora a fháil le haghaidh chatagóir CE, ní mór duit ceadúnas reatha tiomána a bheith i do sheilbh agat le haghaidh chatagóir C.

Má d’éag do cheadúnas sealadach nó do cheadúnas foghlaimeora chun leantóir a tharraingt 5 bliana ó shin, measfar go mbeidh d’iarratas ar chur isteach ar do chéad cheadúnas foghlaimeora.

Do thríú ceadúnas foghlaimeora

Ní féidir leat iarratas a dhéanamh ar an tríú cheadúnas nó ar aon cheann ina dhiaidh sin murar féidir leat a chruthú:

 • Go ndearna tú tástáil tiomána sa tréimhse 2 bhliain díreach roimh an iarratas (ceadófar ceadúnas foghlaimeora 2 bhliain)

 • Fianaise de dháta tástála atá ag teacht aníos (ceadófar ceadúnas foghlaimeora ar feadh bliana)

Má athraím m’ainm nó mo sheoladh, an dteastaíonn ceadúnas foghlaimeora nua uaim?

Cé nach mór duit do cheadúnas foghlaimeora a bheith leat an t-am ar fad nuair atá tú ag tiomáint, níl aon iachall ort faoin dlí do cheadúnas a athrú má athraíonn tú d’ainm nó do sheoladh. Moltar duit é sin a dhéanamh, áfach. Tá iachall ort fianaise de do cheadúnas a thaispeáint má iarrann an Garda Síochána ort é sin a dhéanamh, agus ar an ábhar sin, ba chóir faisnéis chothrom le dáta a bheith ar do cheadúnas.

Beidh ort iarratas a dhéanamh ar cheann de na hionaid NDLS agus beidh tú ag teastáil doiciméid tacaíochta, mar shampla, deimhniú pósta bunaidh. Féach 'Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas' thíos.

Cén catagóirí eile is féidir liom a chur le mo cheadúnas foghlaimeora?

Má tá i do sheilbh cheana féin agat ceadúnas foghlaimeora le haghaidh chatagóir CE, is féidir leat catagóir C1E a chur leis, má tá ceadúnas foghlaimeora le haghaidh chatagóir DE agat, is féidir leat catagóir D1E a chur leis.

Conas a ionadaím ceadúnas foghlaimeora a cailleadh nó a goideadh?

Má cailleadh, goideadh, loiteadh nó má rinneadh díobháil do cheadúnas foghlaimeora, ba cheart duit iarratas a dhéanamh ar cheann de na hionaid NDLS chun ceann ionaid a fháil. Ceann dúblach nó cóip chruinn de do cheadúnas bunúil foghlaimeora a bheidh sa cheadúnas ionaid.

Má d’éag do cheadúnas foghlaimeora agus mura bhfuil sé bailí a thuilleadh, ní féidir leat ach iarratas a dhéanamh ar cheadúnas nua foghlaimeora.

Is féidir leat teacht ar níos mó faisnéise inár ndoiciméad maidir le ceadúnas Éireannach foghlaimeora a cailleadh nó a goideadh.

Rataí

Tá ceadúnais foghlaimeora bailí ar feadh 2 bhliain (nó 1 bhliain faoi chúinsí áirithe) agusó 1 Eanáir 2013 is é an táille €35.

Tá siad saor in aisce dóibh siúd atá 70 bliain d’aois nó níos sine.

Tá sé saor in aisce ceadúnas foghlaimeora a mhalartú chun ainm nó seoladh nua a thaispeáint.

Tá eolas maidir le cineálacha inghlactha íocaíochta ar an bhfoirm iarratais.

Conas iarratas a dhéanamh

Má tá iarratas á dhéanamh agat ar cheadúnas foghlaimeora chun leantóir a tharraingt, ba chóir duit iarrtas a dhéanamh ar cheadúnas don chatagóir chuí. Tá an fhoirm iarratais ar chead foghlaimeora, Foirm D201, ar fáil ó ionaid NDLS, ionaid Tástála Tiomána, Tástáil Teoirice Tiomána agus ionaid Stáisiúin na nGardaí. Is féidir leat a íoslódáil chomh maith Foirm D201 (pdf) chomh maith le nótaí treorach (pdf).

Beidh ort iarratas a dhéanamh go pearsanta go dtí ceann de na hionaid NDLS. Ní bheidh ort a grianghraif a chur ar fáil le d'iarratas ach beidh ort a thabhairt cáipéisí breise a bhfuil tú i d'fhonn a dhearbhú go bhfuil tú ag an duine atá ag cur isteach ar an cheadúnas sealadach / cead foghlaimeora tiomána. Má tá tú faoi láthair ar tiomána ceadúnas / cead foghlaimeora Éireannach, is gá duit a thabhairt leat an gceadúnas / cead agus fianaise d'Uimhir PSP. Más rud é nach bhfuil tú ag tiomána ceadúnas / cead foghlaimeora Éireannach, beidh ort a thabhairt le haitheantas grianghrafadóireachta, cruthúnas de do theidlíocht cónaitheachta, fianaise d'Uimhir PSP agus cruthúnas seoladh. Féach 'Cruthúnas céannachta' alt thíos.

Iarratas a dhéanamh ar do chéad cheadúnas foghlaimeora

Ní mór duit ceadúnas tiomána a bheith i do sheilbh agat cheana féin do chatagóir na feithicle tarraingthe.

Ba cheart go ngabhfaidh an méid a leanas le foirm chomhlánaithe iarratais D201:

 • Do cheadúnas reatha tiomána
 • Tuairisc ar radharc na súl, Foirm D.502. Ní mór go ngabhfaidh tuairisc chomhlánaithe ar radharc na súl le gach iarratas céaduaire foghlaimeora – féach thíos
 • D’fhéadfadh tuairisc liachta, Foirm D.501 bheith ag teastáil – féach thíos
 • An táille chuí – féach Rátaí thuas

Iarratas a dhéanamh ar do dhara ceadúnas foghlaimeora

 • Do cheadúnas foghlaimeora
 • D’fhéadfadh tuairisc liachta, Foirm D.501 bheith ag teastáil – féach thíos
 • An táille chuí – féach Rátaí thuas

Iarratas a dhéanamh ar do thríú ceadúnas foghlaimeora nó cinn ina dhiaidh sin

Nuair a bhíonn iarratas á dhéanamh agat ar do thríú ceadúnas foghlaimeora nó aon chinn ina dhiaidh sin, ní mór duit fianaise a chur ar fáil gur thug tú faoi thástáil tiomána sa tréimhse dhá bhliain roimh d’iarratas nó fianaise a chur ar fáil de dháta tástála a bheidh ag teacht aníos.

 • Do cheadúnas foghlaimeora
 • Fianaise gur thug tú faoin tástáil tiomána sa 2 bhliain roimhe sin nó fianaise de thástáil a bheidh ag teacht aníos
 • D’fhéadfadh tuairisc liachta, Foirm D501 bheith ag teastáil – féach thíos
 • An táille chuí – féach Rátaí thuas

Tuairisc ar radharc na súl

Ní mór go ngabhfaidh tuairisc chomhlánaithe ar radharc na súl, Foirm D.502, le gach iarratas céaduaire foghlaimeora – féach thíos. Ba chóir go dtabharfaidh radharceolaí oftalmach nó cleachtóir cláraithe liachta faoi do thástáil súl. Ba chóir dó nó di ansin Foirm D.502 a chomhlánú agus bheith ina f(h)inné ar do dhearbhú sínithe ar an bhfoirm. Tá an tuairisc bailí ar feadh 1 mhí.

Is féidir leat foirm thuairisce ar radharc na súl D.502 a íoslódáil anseo (pdf). Tá sé ar fáil ó ionaid NDLS freisin.

Tuairisc liachta

Teastaíonn tuairisc liachta, Foirm D.501 má tá iarratas á dhéanamh agat ar cheadúnas foghlaimeora le haghaidh chatagóirí CE, C1E, DE nó D1E.

Nuair a bhíonn iarratas á dhéanamh agat ar cheadúnas foghlaimeora le haghaidh chatagóir BE, teastaíonn tuairisc liachta uait má:

 • Bheidh tú 70 bliain d’aois nó níos sine ar an gcéad lá den tréimhse a bhfuil an ceadúnas á eisiúint di, nó
 • Tá tú faoi mhíchumas áirithe nó tá galair áirithe ort
 • Bíonn tú thíos le titimeas nó le halcólachas nó
 • Glacann tú drugaí nó cógas go rialta ar dócha go mbainfidh siad de do chumas chun tiomáint go sábháilte

Ba cheart do chleachtóir cláraithe liachta tabhairt faoi do scrúdú liachta agus an fhoirm a chomhlánú ansin. Ní mór duit an dearbhú a shíniú ar fhoirm na tuairisce liachta i láthair an chleachtóra chláraithe liachta.

Níl ort tuairisc liachta a chur ar fáil má chuir tú tuairisc shásúil liachta ar fáil roimhe atá fós infheidhmithe.

Is féidir leat foirm thuairisce liachta D.501 a íoslódáil anseo (pdf) (ní mór di a bheith clóite droim ar dhroim ar leathanach amháin). Tá sé ar fáil ó ionaid NDLS freisin.

Cruthúnas Céannachta

I.D. Fótagrafach

 • Pas na hÉireann
 • Pas Reatha do gach saoránach nach as Éireann dóibh
 • Cárta Aitheantais Náisiúnta Reatha do Shaoránaigh an AE/EEA/na hEilvéise
 • Teastas Eadóirseachta Éireannach
 • Ceadúnas tiomána reatha na Ríochta Aontaithe (grianghraf)
 • Cárta Seirbhísí Poiblí Reatha
 • Cáipéisí Taistil Éireannach Reatha

Fianaise chun Gnáthchónaitheacht a dheimhniú

 • Teastas Breithe Fadfhoirme Éireannach/na Ríochta Aontaithe nó Teastas
 • Uchtaithe
 • Clárú Breithe Thar Lear
 • Pas na hÉireann
 • Pas Reatha do gach Saoránach an AE/EEA/na hEilvéise
 • Cárta Aitheantais Náisiúnta Reatha do Shaoránaigh an AE/EEA/na hEilvéise
 • Teastas Eadóirseachta Éireannach
 • Teastas Cláraithe Reatha (cárta GNIB) do Shaoránaigh nach as an AE/EEA/
 • Eilvéis dóibh
 • Pas Taidhleoireachta

Fianaise ar PPSN

 • Cárta Seirbhísí Poiblí/ Cárta Seirbhísí Sóisialta
 • Comhfhreagras ó na Coimisinéirí Ioncaim/Leas Sóisialach ag léiriú PPSN
 • P21/Measúnú Cánach/Fógra ar Chreidmheasanna Cánach
 • Admháil ar Íocaíocht Leasa Shóisialaigh ag léiriú do PPSN
 • Cárta Leighis/ Cárta Íocaíochta um Dhrugaí (DPS)
 • Duillín Pá nó P60/P45

Cruthúnas ar Sheoladh Baile (Féach an nóta thíos)

 • Bille Fóntais (i.e. ó do sholáthraí leictreachais/teileafóin/gáis/teilifíse
 • cábla/leathan bhanda). Ní ghlactar le billí fóin phóca.
 • Comhfhreagras le Cuideachta Árachais.
 • Ráiteas ón mBanc/ón gCumann Foirgníochta /ón gComhar Creidmheasa.
 • Ní ghlactar le ráitis ó chártaí siopaí/ó chuideachtaí catalóige.
 • Litir ón Roinn Coimirce Sóisialaí /Coimisinéirí Ioncaim
 • Comhfhreagras oifigiúil ar bith eile ón ghníomhaireacht Stáit as Éirinn

NOTA: Ní féidir cruthúnas seoladh dhoiciméid a bheith níos mó ná 6 mhí d'aois ar dháta an iarratais. Ní billí fón póca agus ráitis ó chuideachtaí cártaí siopa / chatalóg glacadh leo.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Ó October 29 2013, ba chóir iarratas ar cheadúnas foghlaimeora a dhéanamh go pearsanta le ceann amháin de chuid na Seirbhíse Náisiúnta Ceadúnais Tiománaithe (NDLS) ionaid.

Údarás Um Shábháilteacht Ar Bhóithre

Páirc Ghnó Ghleann na Muaidhe
Cnoc an tSabhaircín
Béal an Átha
Maigh Eo
Éire

Teil:(096) 25000
Lóghlao:1890 506 080
Facs:(096) 25252
Láithreán Gréasáin: http://www.rsa.ie
R-phost: info@rsa.ie

Seirbhís Náisiúnta um Cheadúnais Tiomána

Údarás Um Shábháilteacht Ar Bhóithre
Po Box 858
Southside Delivery Office
Corcaigh
Éire

Teil:0761 08 7880
Láithreán Gréasáin: https://www.ndls.ie/
R-phost: info@ndls.ie

Page edited: 9 December 2013