Ceadúnas Tiomána Idirnáisiúnta

Eolas

Cad é an rud é ceadúnas tiomána idirnáisiúnta?

Aistriúchán de do cheadúnas tiomána is ea ceadúnas tiomána idirnáisiúnta a cheadaíonn do thiománaithe feithiclí a thiomáint i dtíortha eile gan tuilleadh tástálacha ná iarratais a dhéanamh. Má tá ceadúnas tiomána idirnáisiúnta agat, ní mór duit a d'iompróinn do cheadúnas tiomána leis é agus tú ag tiomáint. Má bhíonn tú ag taisteal thar lear agus gur mian leat tiomáint i dtír eile, is dócha go mbeidh ceadúnas tiomána idirnáisiúnta ag teastáil uait. Tá ceadúnais tiomána idirnáisiúnta eisithe in Éirinn ar fáil do chónaitheoirí in Éirinn amháin a bhfuil ceadúnas tiomána iomlán acu.

Eisítear dhá chineál ceadúnas tiomána idirnáisiúnta in Éirinn:

  • Ceadúnas Idirnáisiúnta Tiomána ó Choinbhinsiún 1949, arb é an ceadúnas tiomána is coitianta eisithe é agus a aithnítear i mbunús tíortha.
  • Ceadúnas Idirnáisiúnta Tiomána ó Choinbhinsiún 1949, atá ag teastáil sna tíortha seo a leanas - an Bhrasaíl, an Iaráic, an Nigéir agus an tSomáil.

Cár féidir liom mo cheadúnas tiomána idirnáisiúnta a úsáid?

Is féidir leat do cheadúnas tiomána idirnáisiúnta a úsáid i dtír ar bith a shínigh Coinbhinsiún NA 1926 nó 1949 ar thrácht ar bhóithre. Níl liosta na dtíortha a aithníonn ceadúnais idirnáisiúnta ar fáil ar líne. Déan teagmháil le AA Travel Services le haghaidh tuilleadh eolais (féach thíos).

Aithníonn cuid mhór tíortha eile nach sínitheoirí de chuid choinbhinsiún 1949 iad an ceadúnas tiomána idirnáisiúnta agus glactar leis sna dúichí sin. Déan teagmháil le d’ambasáid nó do chonsalacht roimh thaisteal le seiceáil cé acu an bhfuil ceadúnas tiomána idirnáisiúnta ag teastáil sa tír a mbeidh tú ag tabhairt cuairte uirthi nó nach bhfuil.

Rialacha

Tá ceadúnas tiomána idirnáisiúnta ar fáil do chónaitheoirí in Éirinn, a bhfuil ceadúnas tiomána Éireannach iomlán acu. Is féidir le saoránaigh de chuid An Aontais Eorpaigh/An Limistéir Eorpaigh Eacnamaíoch a bhfuil ceadúnas tiomána iomlán acu ó údarás inniúil ina dtír féin agus a bhfuil cónaí in Éirinn orthu ceadúnas tiomána idirnáisiúnta a fháil in Éirinn atá bailí le haghaidh úsáide thar lear.

Ní féidir ceadúnas idirnáisiúnta tiomána a eisiúint duit in Éirinn:

  • Murar éirigh leat i do thástáil tiomána agus má tá ceadúnas foghlaimeora agat (nó ceadúnas sealadach)
  • Má tá do cheadúnas tiomána réidh le dul as feidhm taobh istigh de 6 mhí
  • Más as an taobh amuigh den Aontas Eorpach nó de Limistéar Eorpach Eacnamaíoch thú. Tá an Limistéar Eorpach Eacnamaíoch (LEE) comhdhéanta as 28 ballstát an AE, an Iorua, an Íoslainn agus Lichtinstéin.

Ba chóir duit do cheadúnas tiomána féin a thabhairt leat - fiú má tá ceadúnas idirnáisiúnta tiomána agat - nuair a bhíonn tú ag taisteal thar lear, mar is féidir go mbeidh ort an ceadúnas a thaispeáint le haghaidh iniúctha, mar shampla, agus carr á fháil ar cíos agat thar lear.

Bíonn gach ceadúnas tiomána idirnáisiúnta bailí ar feadh bliain ón dáta eisiúna.

Rataí

Cosnaíonn ceadúnas tiomána idirnáisiúnta (bailí ar feadh 1 bhliain) €10.

Má bhíonn Ceadúnas Tiomána Idirnáisiúnta ó Choinbhinsiún 1949 agus Ceadúnas Tiomána Idirnáisiúnta ó Choinbhinsiún 1926 ag teastáil uait, cosnóidh sé seo €20.

I gcás seachadtaí poist, beidh táille €5 poist feidhm freisin in aghaidh cead iarrtha

Conas Iarratas a dhéanamh

Tá an próiseas iarratais mar an gcéanna cibé an bhfuil tú ag déanamh iarratais ar chead tiomána idirnáisiúnta nó a athnuachan air. Íoslódáil foirm iarratais le haghaidh ceadúnas tiomána idirnáisiúnta. Tá an fhoirm iarratais seo ar fáil freisin ó AA Travel Services ag an seoladh thíos.

Ní mór a leanas a bheith le d’iarratas

  • Ceadúnas tiomána Éireannach iomlán bailí nó ceadúnas tiomána iomlán bailí ó thír eile de chuid an Aontais Eorpaigh nó an Limistéir Eorpaigh Eacnamaíoch
  • Grianghraf pas sínithe ar an gcúl
  • An táille iomchuí

Más as tír de chuid an Aontaigh Eorpaigh/An Limistéir Eorpaigh Eacnamaíoch thú agus ceadúnas tiomána iomlán bailí agat ó do thír dhúchais, ní mór duit cóip de bhille fóntais a sholáthar (.i. bille leictreachais, teilafóin nó gáis) a léiríonn do sheoladh in Éirinn. Beidh ort freisin fógra cónaitheachta a shíniú ar an bhfoirm iarratais.

Más mian leat cur isteach ar Cheadúnas Tiomána Idirnáisiúnta ó Choinbhinsiún 1949 nó Ceadúnas Tiomána Idirnáisiúnta ó Choinbhinsiún 1926, ní mór duit dhá iarratas ar leith a dhéanamh.

tuilleadh eolais ar chéadúnais tiomána idirnáisiúnta ar fáil ar láithreán gréasáin AA.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

AA Travel Services

Teach Talamh Mhuire
20-21 Sráid Liam Theas
Baile Átha Cliath 2
Éire

Teil:+353 (0)1 617 9988
R-phost: aatravel@aaireland.ie


Page edited: 9 June 2015