Catagóirí na mótarfheithiclí agus íos-aois na dtiománaithe

Eolas

Tá mótarfheithiclí in Éirinn roinnte i gcatagóirí éagsúla i gcomhair ceadúnú tiománaithe. Is é seo an gnáthchleachtas ar fud an Aontais Eorpaigh. Tá aois íosta leagtha síos do thiománaí gach catagóir feithicle. I bhfocail eile, sular féidir leat iarratas a dhéanamh ar cheadúnas chun feithicil a thiomáint in Éirinn, ní mór duit aois áirithe a bheith agat.

Nuair a dhéanann tú iarratas ar cheadúnas tiomána nó ar chead foghlaimeora, tá na catagóirí feithiclí a bhfuil tú údaraithe a thiomáint/a fheidhmiú liostaithe ar do cheadúnas. Is cion tromchúiseach atá ann aon fheithicil a thiomáint nach bhfuil ceadúnas agat dó.

Rialacha

Bíodh is gur ceadúnas tiomána nó cead foghlaimeora atá agat, níl tú i dteideal ach an chatagóir feithicle a thiomáint dár eisíodh an ceadúnas nó cead foghlaimeora.

Más mian leat catagóir eile de mhótarfheithicil a chur leis an gceadúnas tiomána nó ceadúnas foghlaimeora atá agat faoi láthair, ní mór don cheadúnas atá agat faoi láthair a bheith bailí fós. Is féidir catagóirí áirithe feithiclí a chur le do chead foghlaimeora reatha gan aon ghá a bheith le tástáil teoirice tiomána. Teastaíonn tástáil teoirice tiomána chun catagóirí eile a chur leis.

Gluaisrothair agus móipéidí

Seo mar a leanas na catagóirí do ghluaisrothair agus móipéidí agus aois íosta an tiománaí

Catagóirí gluaisrothair agus móipéidí
Catagóir Cineál feithicle Aois íosta an tiománaí
AM Móipéidí agus trírothaigh le luas uasta 45kph agus cuadrothair éadrom 16 bliana d’aois
A1

Gluaisrothair (le nó gan carr cliathánach) 11kW nó níos lú agus 125cc nó níos lú, le cóimheas uasta cumhachta / meáchain de 0.1 kW / kg, agus trírothaigh mótair de 15 kW nó níos lú

16 bliana d’aois
A2 Gluaisrothair (le nó gan carr cliathánach) 35kW nó níos lú, le cóimheas uasta cumhachta / meáchain de 0.2 kW / kg, agus níl sé díorthaithe ó fheithicil a chumhacht níos mó ná dúbailt 18 bliana d’aois
A Gluaisrothair (le nó gan carr cliathánach) agus trírothaigh mótair 24 bliana d’aois (20 bliana d’aois trí rochtain forásach)

*Tá ceadúnais foghlaimeora do chatagóir A srianta do ghluaisrothair suas le 25kW (timpeall 285cc). Tá an srian seo i bhfeidhm ar feadh dhá bhliain tar éis duit do chéad cheadúnas tiomána do chatagóir A a fháil. Baineann an srian seo fós le ceadanna foghlaimeora agus ceadúnais tiomána a eisíodh roimh 19 Eanáir, 2013.

Tá tuilleadh eolais ar fáil inár ndoiciméad maidir le ceadúnais tiomána foghlaimeora do ghluaisrothair agus ceadúnais tiomána do ghluaisrothair.

Carranna agus feithiclí oibre

Seo mar a leanas na catagóirí do charranna agus do fheithiclí oibre agus aois íosta an tiománaí:

Catagóirí carranna agus feithiclí oibre
Catagóir Cineál feithicle Aois íosta an tiománaí
B Feithiclí le suíocháin i gcomhair suas le 8 paisinéir agus uas-mheáchan de 3,500kg (a chuimsíonn leantóir a tharraingt sa chás nach dtéann uas-mheáchan an leantóra thar 750kg nuair atá sé lódáilte go hiomlán) 17 mbliana d’aois
W Feithiclí oibre a bhfuil nó nach bhfuil leantóir acu, cosúil le tarracóir talún nó JCB 16 bliana d’aois

Ní cheadaíonn ceadúnais foghlaimeora do chatagóir B duit leantóir a tharraingt.

Tá tuilleadh eolais ar fáil inár ndoiciméid maidir le ceadúnais tiomána foghlaimeora do charranna agus do fheithiclí oibre agus ceadúnais tiomána.

Busanna agus trucailí

Seo mar a leanas na catagóirí do bhusanna agus trucailí agus aois íosta an tiománaí:

Catagóirí busanna agus trucailí
Catagóir Cineál feithicle Aois íosta an tiománaí
C1 Feithicil earraí idir 3,500kg agus 7,500kg 18 mbliana d’aois
C Feithiclí earraí os cionn 3,500kg 21mbliana d’aois (18 mbliana d’aois le Deimhniú ar Inniúlacht Ghairmiúil Tiománaí)
D1 Feithiclí paisinéirí le cóiríocht do níos mó ná ochtar agus suas le 16 duine. 21 mbliana d’aois
D Feithiclí paisinéirí le cóiríocht do níos mó ná ochtar. 24 mbliana d’aois (21 mbliana d’aois le Deimhniú ar Inniúlacht Ghairmiúil Tiománaí)

Cuimsíonn na catagóirí seo leantóir a tharraingt sa chás nach dtéann uas-mheáchan an leantóra thar 750kg nuair atá sé lódáilte go hiomlán. Ní cheadaíonn ceadúnais foghlaimeora na gcatagóirí seo duit leantóir a tharraingt, áfach.

Tá tuilleadh eolais ar fáil inár ndoiciméid maidir le ceadúnais tiomána foghlaimeora do bhusanna agus trucailí agus ceadúnais tiomána.

Leantóirí

Seo mar a leanas na catagóirí agus aois íosta an tiománaí a bhaineann le tiománaí atá ag tarraingt leantóir, le huasmheáchan níos airde ná 750kg nuair atá sé lódáilte go hiomlán:

Catagóirí leantóirí
Catagóir Cineál feithicle Aois íosta an tiománaí
BE Feithiclí i gcatagóir B le leantóir de 3,500kg uasmheáchan 17 mbliana d’aois
C1E Feithiclí earraí i gcatagóir C1 sa chás nach an meáchan comhcheangailte na feithicle agus an leantóra nuair atá sé lódáilte go hiomlán níos mó ná 12,000 kg

Feithiclí i gcatagóir B le leantóir níos mó ná 3,500 kg agus i gcás nach bhfuil an meáchan comhcheangailte na feithicle agus an leantóra nuair atá sé lódáilte go hiomlán níos mó ná 12,000 kg

18 mbliana d’aois
CE Feithiclí earraí i gcatagóir C le leantóir (áirítear leis seo trucailí altacha) 21 mbliana d’aois (18 mbliana d’aois le Deimhniú ar Inniúlacht Ghairmiúil Tiománaí)
D1E Feithiclí paisinéirí i gcatagóir D1 le leantóir 21 mbliana d’aois
DE Feithiclí paisinéirí i gcatagóir D le leantóir 24 mbliana d’aois (21 mbliana d’aois le Deimhniú ar Inniúlacht Ghairmiúil Tiománaí)

Tá tuilleadh eolais ar fáil inár ndoiciméid maidir le ceadúnais tiomána foghlaimeora do leantóirí agus ceadúnais tiomána.

Page edited: 15 February 2018