Díol nó ceannach feithicle

Carr nua a cheannach in Éirinn
Tá cur síos ginearálta anseo ar na seirbhísí poiblí a bhaineann le carr nua a cheannacht.

Carr athláimhe a cheannach
Go minic bíonn sé i bhfad níos saoire carr athláimhe a cheannach de bhrí go dtiteann an luach a bhíonn ar charr nua an-tapa ar fad.
This document is in: Gnóthaí Tomhaltóirí > Gluaisteánaíocht

Athrú úinéireachta fheithicle
Má dhíolann tú do charr ní mór duit a chur in iúl don Tiománaithe agus Rannán Seirbhísí Ríomhaireachta Feithicle na Roinne Iompair, Turasóireachta agus Spóirt.

Carr a iompórtáil go hÉirinn
Déantar cur síos sa doiciméad seo ar an mbealach le carr a iompórtáil isteach go hÉirinn.
This document is in: Ag bogadh tíre > Teacht go hÉirinn > Teacht a chónaí in Éirinn

Comhairle maidir le carr nua a cheannach
Go ginearálta nuair a cheannaíonn tú carr nua in Éirinn is ó dhíoltóir nó ó gharáiste a cheannaíonn tú é. Tá costais bhreise ag baint le carr a cheannach ba chóir a bheadh ar eolas agat sula gceannaíonn tú ceann.
This document is in: Gnóthaí Tomhaltóirí > Gluaisteánaíocht

Ag Tógáil Cairr nó Veain ar Cíos
Normally consumers have no problems renting vehicles but there are ways to minimise any risk of car hire problems, these are described here.
This document is in: Gnóthaí Tomhaltóirí > Gluaisteánaíocht

Conas feithicil a bhfuil a ré caite a dhiúscairt
Is éard atá i gceist le feithicil a bhfuil a ré caite ná gluaisteán nó veain bheag atá le bheith briste. Faigh amach cad atá ort a dhéanamh má theastaíonn uait ceann a dhiúscairt.