Gluaisteánaíocht

Measúnú Díobhálacha Pearsanta
Déanann InjuriesBoard.ie na hÉireann cinneadh maidir le héilimh ar dhíobháil phearsanta sa chás nach bhfuil an duine a bhí freagrach as an ngortú ag cur i gcoinne dliteanais agus go dtoilíonn sé/sí don Bhord measúnú a dhéanamh ar an éileamh ar chúiteamh.
This document is in: Dlí > An Dlí Sibhialta

Mótarthimpistí
Má bhíonn tú i mótarthimpiste tá roinnt rudaí gur gá duit a dhéanamh de réir an dlí.