Aer-Thaisteal

Cearta aerphaisinéirí san Aontas Eorpach
Faigh eolas faoi do chearta agus tú ag ceannach ticéid, ag cur eitiltí in áirithe, agus ag taisteal ar eitleáin le haerlínte Eorpacha.

Cúiteamh le haghaidh eitiltí san AE atá ró-áirithithe, curtha ar ceal agus ar a bhfuil moill
Tá cur síos anseo ar do chearta má dhiútaíonn aerlíne dul duit ar bord eitilt sceidealta nuair atá ticéad bailí agat agus áirithint deimhnithe agat.

Dliteanas Aerlíne
Déanann an cháipéis seo cur síos ar dlíthe idirnáisiúnta a thugann cosaint do phaisinéirí i gcás báis, gortaithe, cailleadh bagáiste nó i gcás damáiste déanta do bhagáiste.

Ceisteanna shábháilteachta agus bagáiste aerlíne
Déanann an cháipéis seo cur síos ar na nithe nach féidir a thabhairt isteach i gceantair shrianta aerfoirt nó ar bord eitleáin.

Rialachán iompair aeir
Pléann an cháipéis seo rialachán iompair aeir in Éirinn.