Daoine Dífhostaithe

Conas síniú a dhéanamh
Má chailleann tú do phost, d’fhéadfá a bheith incháilithe d’íocaíocht leasa shóisialaigh a fháil. Faigh amach conas íocaíocht leasa shóisialaigh a fháil nuair atá tú dífhostaithe.

Sochar Cuardaitheora Poist
Is íocaíocht sheachtainiúil é a dtugtar do dhaoine atá a bpost caillte acu agus atá ag lorg oibre. Faigh amach dá bhfaighfeá seo agus sochair eile.

Liúntas Cuardaitheora Poist
Íocaíocht a ndéantar fiosrú maoine uirthi agus a tugtar do dhaoine atá dífhostaithe agus ar lorg oibre.

Tástáil mhaoine don Liúntas Cuardaitheora Poist
Chun cáiliú don Liúntas Cuardaitheora Poist, caithfidh tú tástáil mhaoine a shásamh. Le tástáil mhaoine, scrúdaítear d’fhoinsí ioncaim ar fad. Áfach, tá ioncam nach nglactar san áireamh agus d’fhoinsí ioncaim á ríomh.
This document is in: Leas Sóisialach > Córas Leasa Shóisialaigh na hÉireann > Tástáil Acmhainne le haghaidh Íocaíochtaí Leasa Shóisialaigh

Liúntas Cuardaitheora Poist agus obair
Déanann sé cur síos ar an mbealach is féidir le d'ioncam ó obair agus ioncam ó obair do chéile tionchar a bheith acu ar do ráta Liúntais Cuardaitheora Poist.
This document is in: Leas Sóisialach > Córas Leasa Shóisialaigh na hÉireann > Tástáil Acmhainne le haghaidh Íocaíochtaí Leasa Shóisialaigh

Obair agus Sochar Cuardaitheora Poist
Tá cúinsí ann inar féidir leat a bheith ag obair agus Sochar Cuardaitheora Poist a fháil. Déanann sé cur síos ar an mbealach is féidir le d'ioncam ó obair agus ioncam fostaíochta do chéile/pháirtí tionchar a bheith acu ar do ráta Sochair Cuardaitheora Poist.
This document is in: Leas Sóisialach > Íocaíochtaí Leasa Shóisialaigh > Íocaíochtaí Leasa Shóisialaigh agus Obair

Liúntas Réamhscortha (PRETA)
Is íocaíocht scrúdú maoinithe é seo do dhaoine atá 55 bliain d'aois nó os a chionn, a fheiceann iad féin mar daoine scortha in áit daoine dífhostaithe. Ní ghlacfar le haon iarratas nua le haghaidh Liúntas Réamhscoir ó 4 Iúil 2007 ar aghaidh ach is féidir le faighteoirí reatha leanúint é a fháil.

Féinfhostaíocht agus dífhostaíocht
An bhfuil do chuid gnó dúnta? An bhfuil tú féinfhostaithe agus is lú obair agus ioncam agat? Faigh amach dá bhfaighfeá íocaíocht leasa shóisialaigh.

Ag síniú de nuair a thosnaíonn tú ag obair
Tá an dualgas ort a chur in iúil don oifig áitiúil leasa shoisialaigh ma bhí tú ag éileamh sochar leasa shosialaigh in Eirinn agus má tá tú ag filleadh ar obair.

Coinníollacha chun íocaíocht cuardaitheora poist a fháil
Na coinníollacha nach mór duit a chomhlíonadh chun íocaíocht cuardaitheora poist a fháil agus na pionóis a bheidh i bhfeidhm mura gcomhlíonann tú na coinníollacha sin.

Daoine scothaosta agus íocaíochtaí cuardaitheora poist
Forbhreathnú ar na forálacha speisialta a bhaineann le cuardaitheoirí poist scothaosta.

Faisnéis do chuardaitheoirí poist óga
Caithfidh cuardaitheoirí poist óga comhlíonadh a dhéanamh ar na coinníollacha céanna nach mór do chuardaitheoirí eile poist iad a chomhlíonadh ach is ann do roinnt tacaí spriocdhírithe freisin chun cabhrú leo obair a fháil.

Seirbhísí fostaíochta do chuardaitheoirí poist
A summary of the Department of Employment Affairs and Social Protection’s employment services for jobseekers.

Socrú idirthréimhseach Liúntas Cuardaitheora Poist
Íocaíocht speisialta is ea socrú idirthréimhseach Liúntas Cuardaitheora Poist do thuismitheoirí aonair a bhfuil a leanbh is óige idir 7 agus 13 bliana d’aois. Faisnéis faoin íocaíocht agus conas iarratas a dhéanamh.