Íocaíochtaí ar riachtanais eisceachtúla

Réamhrá

Is íocaíochtaí iad Íocaíocht ar Riachtanais Eisceachtúil agus Íocaíocht ar Riachtanais Phráinneach faoin scéim Liúntas Leasa Forlíontach. Ní gá an coinníoll cónaithe rialta chomhlíonadh chun cáiliú do na híocaíochtaí ar riachtanais eisceachtúla.

Rialacha

Is féidir íocaíochta ar riachtanas eisceachtúil a íoc do dhaoine i gcásanna práinne. Mar shampla, i gcás tine, tuile nó tubaiste eile, féadfaidh tú íocaíocht a fháil mar chabhair le costas láithreach bia agus éadaí.

Ag brath ar do chúinsí, mar shampla, má tá tú ag obair nó nuair atá éileamh árachais socraithe, seans go mbeidh ort cuid de nó an tsuim iomlán a aisíoc ag dáta níos déanaí.

Má dhéantar tástáil mhaoine ort maidir le hÍocaíocht ar Riachtanais Eisceachtúil, áirítear gach caipiteal/sealúchas (seachas do theach) agus meastar é mar mhaoin.

Is éard a dhéanann an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí, i dtástáil mhaoine, d’fhoinsí go léir ioncaim a scrúdú.Uaireanta, ní chuirtear suim áirithe ioncaim nó ioncam ó fhoinsí ar leith san áireamh agus tugtar neamhaird ioncaim orthu seo go minic. Má dhéantar tástáil mhaoine ort maidir le hÍocaíocht ar Riachtanais Eisceachtúil áfach, áirítear gach caipiteal/sealúchas (seachas do theach) agus meastar é mar mhaoin – níl aon neamhaird chaipitil ann.

Rataí

Braithfidh méid na híocaíochta ar an gcineál cabhrach a theastaíonn uait.

Conas iarratas a dhéanamh

Chun cur isteach ar íocaíocht ghéarghá beidh gá agat le:

  • Uimhir Pearsanta Seirbhís Poiblí (PSP) duit féin, dod’ chéile, dod’ pháirtí sibhialta dod’ chomhchónaitheoir agus dod’ pháistí
  • Cruthúnas ar aon ioncam nó ar aon chúnamh leasa shóisialaigh atá á fháil agat.

Níl aon chóras ann le hachomharc ar chinneadh maidir le Íocaíocht ar Riachtanais Eisceachtúil a lorg ón Oifig Achomharc Leasa Shóisialaigh. Ach is féidir leat iarraidh go ndéanfaidh an tOifigeach Athbhreithnithe um Liúntas Leasa Sóisialaigh ó oifig an bhunchinnidh an cinneadh a athbhreithniú.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Ba cheart duit dul i dteagmháil le hionadaí na Roinne Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí (ar tugadh an tOifigeach Leasa Pobail orthu roimhe seo) ag d'oifig áitiúil.

Page edited: 1 May 2018