Scéimeanna Leasa Forlíonacha

Overview Document Forbhreathnú ar an Scéim Liúntas Forlíontach Leasa Shóisialaigh
Tugann cuntas ar an Scéim Liúntas Forlíontach Leasa Shóisialaigh; lena n-áirítear, an bhuníocaíocht agus na fordheontais éagsúla de réir na scéime.

Liúntas Leasa Forlíontach
Liúntas Leasa Forlíontach é íocaíocht do dhaoine incháilithe atá gan ioncam. Cur síos gairid ar na coinníollacha teidlíochta ar Liúntas Leasa Forlíontach lena n-áirítear an scrúdú maoine.

Riar na Scéime Liúntais Leasa Fhorlíontaigh
Tá ionadaithe na Roinne Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí (tugadh Oifigigh Leasa Pobail (CWOanna) orthu roimhe seo) freagrach as riar laethúil na Scéime Liúntais Leasa Fhorlíontaigh. Is féidir leat níos mó faisnéise a fháil faoina bhfeidhm agus faoina gcuid freagrachtaí.

Na híocaíochtaí ar riachtanais eisceachtúil agus phráinneach
Cur síos ar na rialacha a bhaineann le hiarratas ar íocaíocht riachtanais eisceachtúil nó práinneach. Áirítear cúnamh le costais na sochraide agus billí breosla. Caithfidh tú bheith riachtanas práinneach agat nó bheith ar bheagán nó gan aon mhaoin chun an íocaíocht seo a fháil.

Forlíontaí téimh agus aiste bia
Tá forlíonta breise seachtainiúla do riachtanais speisialta teasa agus aistí bia ar fáil faoin Liúntas Breise Leasa.

Forlíonadh Ús Morgaíste
Is íocaíocht é Forlíonadh Ús Morgáiste a dhéanann an Roinn Coimirce Sóisialaí. Soláthraíonn sé tacaíocht ghearrthéarmach chun cabhrú leat d’aisíocaíochtaí úis morgáiste a íoc. Ó 1 Eanáir 2014, tá deireadh leis an scéim Forlíonadh Ús Morgáiste d'iarratasóirí nua agus ní ghlacfar aon iarratas nua ón dáta seo.

Conas Forlíonadh Ús Morgáiste a ríomh
Léirítear na céimeanna a bhaineann leis an bhForlíonadh ús morgáiste atá agat a ríomh.

Forlíonadh Cíos
B’fhéidir go mbeadh daoine a bhíonn ag fáil íocaíocht leas sóisialach incháilithe le haghaidh Forlíonta Cíosa lena chinntiú nach dtitfidh a n-ioncam faoi íosleibhéal tar éis dóibh a gcíos a íoc.

Forlíonadh Cíosa a Ríomh
Léirítear na céimeanna a bhaineann leis an bhForlíonadh Cíosa atá agat a ríomh.

Liúntas Éadaí agus Coisbhirt chun Filleadh ar Scoil
Íoctar an Liúntas Éadaí agus Coisbhirt chun Filleadh ar Scoil gach bliain le teaghlaigh atá ar íocaíochtaí áirithe leasa shóisialaigh agus sochair. Cabhraíonn an scéim leo leis an gcostas a bhaineann le páistí a chur ar ais chuig an scoil. Tá scéim 2017 dúnta anois.
This document is in: Leas Sóisialach > Íocaíochtaí Leasa Shóisialaigh > Íocaíochtaí Leasa Shóisialaigh le Teaghlaigh agus le Leanaí

Forlíonadh Cíosa agus athruithe ar do chúinsí
Forlíonadh Cíosa agus athruithe ar do chúinsí

Íocaíochtaí ar riachtanais eisceachtúla
Íoctar Íocaíochtaí Riachtanais Eisceachtúla i gcásanna práinne. Níl na híocaíochtaí seo faoi réir tástáil mhaoine ach seans go mbeidh ort cuid de nó an tsuim iomlán a aisíoc.

Rent Supplement limits
Rent Supplement limits are periodically revised. This document contains historic limits.

Scéim Chúnaimh Dhaonnachta
This scheme provides emergency financial assistance to households who are not in a position to meet costs for essential needs immediately after flooding.