Íocaíochtaí Leasa Shóisialaigh le Teaghlaigh agus le Leanaí

Overview Document Na híocaíochtaí do theaghlaigh agus leanaí
Tá cur síos anseo ar na sochair leasa shóisialaigh ata ar fáil do theaghlaigh agus leanaí.

Íocaíocht do Theaghlaigh i bhFostaíocht
Íocaíocht sheachtainiúil saor ó cháin é an Forlíonadh Ioncaim Teaghlaigh do dhaoine ar phá íseal. Le go bhféadfá é a fháil is cuma pósta nó gan a bheith pósta tú ach caithfidh duine clainne amháin ar a laghad a bheith agat.

An Díbhinn Teaghlaigh um Fhilleadh ar Obair
Seol d’iarratas ar an Díbhinn Teaghlaigh um Fhilleadh ar Obair chuig d’ionad Intreo nó d’oifig áitiúil leasa shóisialaigh.

Sochar Máithreachais
Is íocaíocht í Sochar Máithreachais a dhéanann an Roinn Coimirce Sóisialaí le mná atá ar shaoire mháithreachais ón obair. Faigh tuilleadh eolais faoi Shochar Máithreachais agus conas iarratas a dhéanamh.

Sochar Atharthachta
Paternity Benefit is a new payment that will be made to a person who is on paternity leave from work and covered by social insurance (PRSI). It is available for any child born or adopted on or after 1 September 2016.

Sochar Linbh
Is íocaíocht Stáit é Sochar Linbh a íoctar le tuismitheoirí nó le caomhnóirí leanaí atá faoi 16 bliana d'aois, nó faoi 18 bliana d'aois má bhíonn an leanbh in oideachas lánaimseartha nó má tá an leanbh faoi mhíchumas.

An Íocaíocht Theaghlaigh Aontuismitheora
Is íocaíocht d'fhir agus do mhná a bhíonn ag tógáil clainne gan tacaíocht óna pháirtí atá i gceist leis an Íocaíocht Teaghlaigh Aontuismitheora.

Aistriú ó Íocaíocht Teaghlach Aontuismitheora
Laghdaíodh an aoisteorainn d’Íocaíocht Teaghlach Aontuismitheora (ÍTA) anuas go do dtí 7 mbliana in Iúil 2015. D’fhéadfadh daoine nach gcáilíonn a thuilleadh don ÍTA mar gheall go bhfuil a leanbh is óige os cionn na haoisteorann le bheith incháilithe do thacaíochtaí eile. Tugtar cuntas sa cháipéis seo ar do chuid roghanna.

Sochar Uchtaíoch
Déanann an doiciméad seo cur síos ar an íocaíocht sochar uchtaíoch a íoctar le daoine a chomhlíonann critéir áirithe. Míníonn sé chomh maith conas a ríomhtar an ráta íocaíochta.

Sochar Sábháilteachta agus Sláinte
Achoimre ar Shochar Sábháilteachta agus Sláinte do mhná in Éirinn atá ag iompar/ag tabhairt bainne cíche dá leanaí.

Toircheas agus íocaíochtaí leasa shóisialaigh
D'fhéadfadh tionchar a bheith ag toircheas ar d'íocaíocht leasa shóisialaigh. D'fhéadfá a bheith i dteideal íocaíocht dhifriúil a fháil nó méadú a fháil id' íocaíocht reatha. Faigh tuilleadh eolais anseo.

Liúntas Éadaí agus Coisbhirt chun Filleadh ar Scoil
Íoctar an Liúntas Éadaí agus Coisbhirt chun Filleadh ar Scoil gach bliain le teaghlaigh atá ar íocaíochtaí áirithe leasa shóisialaigh agus sochair. Cabhraíonn an scéim leo leis an gcostas a bhaineann le páistí a chur ar ais chuig an scoil. Tá scéim 2017 dúnta anois.

Na híocaíochtaí leasa shóisialaigh banchéile thréigthe
Is íocaíocht árachais shóisialaigh é an Sochar Banchéile Thréigthe a íoctar le bean ar thréig a fear céile í. Is liúntas de réir tástála acmhainne é an Liúntas Banchéile Thréigthe a íoctar le mná nach bhfuil cáilithe do Shochar Banchéile Thréigthe. Cuireadh deireadh leis an dá íocaíocht d' iarratasóirí nua i mí Eanáir 1997. Faigheann roinnt ban, áfach, íocaíocht banchéile thréigthe go fóill.

Deserted Wife's Allowance
Deserted Wife’s Allowance is a means-tested payment for women under 66 without dependent children who were deserted by their husband and who do not qualify for Deserted Wife’s Benefit.