Íocaíochtaí Leasa Shóisialaigh agus Obair

Liúntas Fiontraíochta um Fhilleadh ar Obair
In Éirinn, spreagtar daoine atá ag fáil íocaíochtaí áirithe leasa shóisialta chun dul i mbun féinfhostaíochta. Faigh eolas faoin scéim Liúntas Fiontraíochta um Fhilleadh ar Obair.

Na híocaíochtaí míchumais agus obair
Faisnéis faoi conas a fhéadann obair athshlánúcháin nó oiliúint athshlánúcháin dul i bhfeidhm ar d’íocaíocht míchumais agus ar aon sochair bhreise atá á bhfáil agat.

Liúntas Cuardaitheora Poist agus obair
Déanann sé cur síos ar an mbealach is féidir le d'ioncam ó obair agus ioncam ó obair do chéile tionchar a bheith acu ar do ráta Liúntais Cuardaitheora Poist.
This document is in: Leas Sóisialach > Córas Leasa Shóisialaigh na hÉireann > Tástáil Acmhainne le haghaidh Íocaíochtaí Leasa Shóisialaigh

Obair agus Sochar Cuardaitheora Poist
Tá cúinsí ann inar féidir leat a bheith ag obair agus Sochar Cuardaitheora Poist a fháil. Déanann sé cur síos ar an mbealach is féidir le d'ioncam ó obair agus ioncam fostaíochta do chéile/pháirtí tionchar a bheith acu ar do ráta Sochair Cuardaitheora Poist.

Cúnamh do dhaoine ar phá iseal
Tá faoiseamh cánach agus cúnamh leasa shóisialaigh le fáil in Éirinn ag daoine ar ioncam íseal agus ag a gclann. Eolas faoi na scéimeanna féin agus faoin gcaoi le cur isteach orthu.

Féinfhostaíocht agus dífhostaíocht
An bhfuil do chuid gnó dúnta? An bhfuil tú féinfhostaithe agus is lú obair agus ioncam agat? Faigh amach dá bhfaighfeá íocaíocht leasa shóisialaigh.
This document is in: Leas Sóisialach > Íocaíochtaí Leasa Shóisialaigh > Daoine Dífhostaithe

Obair dheonach agus íocaíochtaí leasa shóisialaigh
Dá mba mhian leat d’íocaíocht leasa shóisialaigh a choinneáil agus roinnt obair dheonach a dhéanamh, ní mór duit cloí leis na rialacha atá leagtha síos ag an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí. Faigh tuilleadh eolais.
This document is in: Leas Sóisialach > Íocaíochtaí Leasa Shóisialaigh

An Scéim Cúram Leanaí Iarscoile
Más rud é go raibh tú dífhostaithe agus go bhfaigheann tú post nua, nó go méadaíonn tú líon na laethanta a oibríonn tú nó go dtéann tú i mbun scéim tacaíocht fostaíochta, is féidir go mbeidh tú incháilithe d’áit fhóirdheonaithe i gcúram leanaí do leanaí bunscoile.

An Scéim Dhreasachta Poist Pháirtaimseartha
Tugann an Scéim Dhreasachta Poist Pháirtaimseartha (SDPP) deis do dhaoine áirithe atá dífhostaithe go fadtéarmach glacadh le hobair pháirtaimseartha agus liúntas speisialta seachtainiúil a fháil in áit na híocaíochta cuardaitheora poist.

Liúntas Fiontraíochta Gearrthréimhseach
Soláthraíonn an scéim seo íocaíocht sheachtainiúil do dhaoine áirithe atá tar éis a bpost a chailleadh agus atá ag iarraidh a ngnó féin a thosú.

Liúntas um Fhilleadh ar Obair
Soláthraíonn an Scéim Liúntas um Fhilleadh ar Obair tacaíocht do dhaoine dífhostaithe áirithe (agus daoine eile) nuair a théann siad ar ais ar obair. Soláthraínn an scéim céatadán dá n-íocaíocht leasa shóisialaigh chomh maith le "sochair thánaisteacha". Tá an scéim dúnta d' iarratasóirí nua ó 1 Bealtaine 2009.