Deontas Caomhnaithe Uisce

Réamhrá

Deontas nua Caomhnaithe Uisce á thabhairt isteach. Chun cáiliú don deontas in 2015, ní mór gur chláraigh do theaghlach le hUisce Éireann faoin 30 Meitheamh 2015.

Féadfaidh tú do rogha úsáide a bhaint as an deontas, mar shampla, mar ranníocaíocht i dtreo do bhillí uisce, sceitheadh uisce a dheisiú, córas caomhnaithe uisce a shuiteáil, chothabháil a dhéanamh ar do thobar nó chun a sloda a bhaint ó d’umar seipteach. Ní dhéanfar aon iniúchadh ar conas a úsáideann teaghlaigh an deontas.

Tá gach teaghlach a chláraigh a bpríomháit chónaithe (an príomhtheach) le hUisce Éireann faoin 30 Meitheamh 2015 incháilithe do Dheontas Caomhnaithe Uisce 2015 a fháil. Má chláraigh tú i ndiaidh an 30 Meitheamh 2015 nó murar chláraigh tú go fóill, níl tú incháilithe don deontas in 2015.

Tá an deontas iníoctha fiú má tá a seirbhísí féin príobháideacha soláthair uisce agus fuíolluisce ag an teaghlach agus mura custaiméir iad de chuid Uisce Éireann. Ní íocfar an deontas don dara teach nó do thithe saoire. Más tionónta thú, íocfar an deontas leat (má chláraigh tú faoin 30 Meitheamh 2015), seachas le do thiarna talún.

Rataí

Beidh suim €100 i gceist leis an deontas in 2015.

Conas iarratas a dhéanamh

Scríobhfaidh an Roinn Coimirce Sóisialaí chuig teaghlaigh incháilithe ó Iúil 2015 ar aghaidh agus tabharfar cuntas ar an bpróiseas iarratais ar an deontas. Meastar go n-íocfar an deontas i Meán Fómhair 2015.

Is féidir níos mó faisnéise a léamh ar watergrant.ie.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Déanfaidh an Roinn Coimirce Sóisialaí, an deontas a riaradh agus a íoc thar ceann na Roinne Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil. Níl aon ghá teagmháil a dhéanamh leis an Roinn faoi láthair.

Page edited: 23 December 2015