An Liúntas Breosla gan Deatach

Eolas

Liúntas a íocann an Roinn Coimirce Sóisialaí le líonta-tí ar ioncam íseal é an Liúntas Breosla gan Deatach chun cabhrú leo na costais bhreise a bhaineann le úsáid breosla gan deatach nó breosla ar bheagán deataigh in áiteacha áirithe sa tír. Cuirfear deireadh le Liúntas Breosla gan Deatach ó 1 Meán Fómhair 2011.

Tá cosc curtha ar mhargaíocht, díolachán agus dáileadh an bhreosla bhitiúmanaigh (is cúis le deatach) i roinnt áiteacha sa tír ó 1990. Tá feabhas suntasach tagtha ar cháilíocht an aeir sna ceantair seo mar thoradh ar an gcosc seo. Déanann údaráis áitiúla seiceáil ó am go chéile ar mhiondíoltóirí le cinntiú go bhfuil siad ag cloí leis an gcosc. Ba chóir gearáin faoi a bheith ag dó ábhar neamhúdaraithe a thuairisciú chuig d'údarás áitiúil.

Is iad na ceantair a gcaithfidh tú breosla gan deatach nó breosla ar bheagán deataigh a úsáid ná:

 • An tInbhear Mór
 • An Muileann gCearr
 • An Nás - Na Solláin
 • An Uaimh
 • Baile Átha Cliath
 • Baile Átha Luain
 • Baile na gCloch Liath
 • Baile Dhroichead Nua
 • Bré
 • Cathair na Gaillimhe
 • Ceatharlach
 • Cill Chainnigh
 • Cill Droichid
 • Cill Mhantáin
 • Cluain Meala
 • Corcaigh
 • Droichead Átha
 • Dún Dealgan
 • Inis
 • Léim an Bhradáin
 • Leitir Ceanainn
 • Luimneach
 • Loch Garman
 • Maigh Nuad
 • Port Láirge
 • Port Laoise
 • Sligeach
 • Trá Lí.
Page edited: 11 November 2016