Sochair Leasa Shóisialaigh Bhreise

Overview Document Sochair bhreise leasa shóisialaigh
Tá móran sochair bhreise ar fáil do dhaoine áirithe a fhaigheann íocaíocht leasa shóisialaigh. Faigh amach tuilleadh faoi na sochair bhreise.

Saor Thaisteal
Tá gach uile dhuine aois 66 agus os cionn atá ina chónaí in Éirinn i dteideal taisteal ar iompar poiblí saor in aisce. Tá daoine eile atá ag fáil íocaíochtaí áirithe leasa shóisialaigh i dteideal freisin. Faigh amach tuilleadh faoi shaorthaisteal in Éirinn agus faoin SmartPass Sinsearach a cheadaíonn duit taisteal ar iompar poiblí i dTuaisceart Éireann saor in aisce.

Na híocaíochtaí leasa shóisialaigh le daoine a chónaíonn ar oileán sainithe
Má tá tú ag fáil íocaíocht leasa shóisialaigh sainithe agus tú i do chónaí ar oileáin áirithe amach ó chósta na hÉireann féadfaidh tú méadú a fháil ar d'íocaíocht leasa shóisialaigh.

Pacáiste Sochar Teaghlaigh
Tá cur síos sa cháipéis seo ar Liúntais don Líon Tí, an Liúntas Leictreachais, Liúntas Gáis Nádúrtha, Liúntas Leictreachais (Grúpchuntas) Liúntas ar Bhuidéal Gáis a Athlíonadh, Liúntas Teileafóin agus Ceadúnas Teilifíse in Aisce san áireamh.

Méadú do Mhaireachtáil Aonair
Tá cur síos anseo ar an Liúntas don Té a Chónaíonn ina (h)Aonar, íocaíocht bhreise do dhaoine a fhaigheann pinsin leasa shóisialaigh agus a chónaíonn ina n-aonair.

An Liúntas Breosla gan Deatach
Tá cosc curtha ar mhargaíocht, díolachán agus dáileadh an bhreosla is cúis le deatach i roinnt áiteanna sa tír. Íoctar an liúntas seo le teaghlaigh ar ioncam íseal chun cabhrú leo na costais bhreise a bhaineann le húsáid bhreosla gan deatach nó breosla ar bheagán deataigh in áiteanna áirithe sa tír.

An Liúntas Breosla
Cur síos atá sa cháipéis seo ar an Scéim Náisiúnta Breosla, scéim a chuireann liúntas breosla ar fáil do líonta-tí ar ioncam íseal, nach bhfuil ábalta a riachtanais teasa a shásamh.

Deontas Caomhnaithe Uisce
Faisnéis faoin Deontas Caomhnaithe Uisce a íocfar le teaghlaigh incháilithe in 2015.

Telephone Support Allowance
The Telephone Support Allowance is a supplementary payment for people on certain social welfare payments who are also getting both the Living Alone Increase and the Fuel Allowance.