Míchumas agus Tinneas

Overview Document Sochair do dhaoine atá tinn nó atá faoi mhíchumas
Soláthraíonn an doiciméad seo forbhreathnú ar na sochair atá ar fáil do dhaoine atá tinn nó atá faoi mhícumas.

Sochar Breoiteachta
Cur síos ar Shochar Breoiteachta íocaíocht a dhéantar do dhaoine faoi bhun 66 nach bhfuil ábalta obair a dhéanamh ó thaobh breoiteachta.

Pinsean Easláinte
Is éard Pinsean Easláinte íocaíocht leasa shóisialaigh a íoctar le daoine mura raibh siad i riocht oibre agus go raibh siad ag fáil Sochar Breoiteachta ar feadh 12 mhí ar a laghad roimh dháta d'iarratas.

Liúntas Míchumais
Íocaíocht sheachtainiúil do dhaoine le gortú, tinneas nó míchumas orthu a mbítear ag súil go mairfidh go ceann aon bhliain ar a laghad. Faigh amach conas a cháiliú agus na rátaí íocaíochta.

Pinsean na nDall
Íocaíocht le scrúdú maoine é Pinsean na nDall a íoctar leis na daill agus le daoine atá faoi mhíchumas na súl a bhfuil gnáthchónaí in Éirinn orthu. Faigh amach tuilleadh faoin íocaíocht leasa shóisialaigh seo agus conas iarratas a dhéanamh.

Sceim Sochair Coireala
Is scéim í an Scéim um Shochar Cóireála a reáchtálann an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí agus a chuireann seirbhísí fiaclóireachta, súl agus cluas ar fáil do dhaoine a bhfuil an méid riachtanach ranníocaíochtaí ÁSPC acu.

Scéim na Sochair Gortuithe Ceirde - Ginearálta
Soláthraíonn an scéim Sochair Gortuithe Ceirde raon sochar d'fhostaithe má tá siad gortuithe nó neamhábalta chun na hoibre de bharr timpiste le linn na hoibre nó fad is a bhí siad ag taisteal chuig/ón obair. Liosta sochar sa scéim.

Sochar Díobhála
Íocaíocht sheachtainiúil é Sochar Díobhála a dhéantar le fostaithe má tá siad neamhábalta chun na hoibre de bharr timpiste le linn na hoibre nó de bharr galar ceirde a thagann orthu de dheasca na hoibre a dhéanann siad.

Sochar Míthreorach
Is féidir Sochar Míthreorach a íoc leat má chailleann tú cumas fisiceach nó meabhrach de bharr timpiste a tharla agus tú ag obair, timpiste nó de bharr galair a bhuail thú ag obair.

Scéim Chúram Leighis
Tá duine faoi árachas a gortaíodh ag an obair nó a bhfuil galar áirithe ceirde faighte acu i dteideal sochair leasa shóisialaigh a fháil.

Na híocaíochtaí míchumais agus obair
Faisnéis faoi conas a fhéadann obair athshlánúcháin nó oiliúint athshlánúcháin dul i bhfeidhm ar d’íocaíocht míchumais agus ar aon sochair bhreise atá á bhfáil agat.
This document is in: Leas Sóisialach > Íocaíochtaí Leasa Shóisialaigh > Íocaíochtaí Leasa Shóisialaigh agus Obair

Liúntas Cúram Baile
Íocaíocht mhíosúil é Liúntas Cúram Baile a dhéantar le cúramóir linbh a bhfuil míchumas trom air agus a bhfuil ina chónaí sa bhaile. Faigh amach tuilleadh.

Sochar Cumais Pháirtigh
Scéim atá i gceist leis an Sochar Cumais Pháirtigh le tacaíocht a thabhairt do dhaoine a fhaigheann Sochar Breoiteachta nó Pinsean Easláinte ar mian leo filleadh ar an obair.