Gnáthdheontas Méala

Eolas

Íocaíocht aon uair amháin í an Deontas Méala chun cabhrú le costais sochraide. Ní bhaineann an deontas seo le d'acmhainn íoc as an tsochraid. Tá sé bunaithe de ghnáth ar ranníocaíochtaí ÁSPC.

Rialacha

Chun a bheith i dteideal an deontais seo:

  • Caithfidh an duine básaithe idir an 2ú Feabhra 1999 ó 1 Éanair 2014
  • Caithfidh an iarrthóir a bheith faoi árachas nó a bheith pósta/i bpáirtnéireacht shibhialta le nó ina p(h)áiste cleithiúnach ag duine faoi árachas. (San áireamh anseo tá seirbhísí Poiblí agus Sibhialta (árachas Rannóg B agus Rannóg D), daoine féin-fhostaithe (Rannóg S) agus Ranníocóirí Deonacha).
  • Caithfidh méid áirithe ranníocaíochtaí a bheith íocaithe ag an té a cailleadh thar tréimhse ama atá leagtha síos (féach 'Conas a cháilítear trí úsáid do thaifead árachais shóisialaigh' thíos), nó a bheith ag fáil ceann de íocaíochtaí áirithe leasa shóisialta atá leagtha síos, nó a bheith ag fáil Liúntas Míchumais agus a bhí idir 16 agus 22 bhliain d’aois.

Conas a cháilítear trí úsáid do thaifead árachais shóisialaigh

Caithfidh tú na nithe seo a leanas a bheith agat anuas chun cáiliú o thaobh an Dheontais Méala go n-úsáidtear do ranníocaíochtaí árachais shóisialaigh:

  • 156 seachtaine de ranníocaíochtaí ÁSPC a bheith íoctha agat ó thosach do fhostaíochta inárachais

  • 26 seachtaine de ranníocaíochtaí ÁSPC ar a laghad a bheith íoctha agat ó thosach do fhostaíochta inárachais (féach Nóta thios)

Nóta:
Má tá 26 seachtaine de ranníocaíochtaí ÁSPC ar a laghad íoctha agat ó thosach do fhostaíochta inárachais, caithfidh tú an ní seo a leanas a bheith agat:

  • 39 seachtainí ÁSPC íoctha nó creidiúnaithe sa bhliain chánach chuí

  • Meán bliantúil de 39 seachtainí ÁSPC íoctha nó creidiúnaithe thar an 3 nó 5 bliana cánach roimh an bhliain chánach chuí

  • Meán bliantúil de 26 seachtainí ÁSPC íoctha nó creidiúnaithe idir 1979 agus deireadh na bliana cánach roimh an mbás nó roimh a bhain sé/sí aois an phinsin amach (sin aois 66 faoi láthair).

  • Meán bliantúil de 26 seachtainí ÁSPC íoctha nó creidiúnaithe ón 1 Deireadh Fómhair 1970 (nó ó thosaigh an duine ag obair más ina dhiaidh sin é) agus deireadh na bliana cánach roimh an mbás nó roimh a bhain sé/sí aois an phinsin amach (sin aois 66 faoi láthair).

Rátaí

Íocaíocht aon-uaire is ea an Deontas Méala dar luach €850. Íoctar an deontas díreach isteach i gcuntas in institiúid airgeadais.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

An Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí

Seirbhísí Leasa Shóisialaigh
Bóthar an Choláiste
Sligeach
Éire

Uaireanta Oscailte:Ní thairgeann an oifig seo seirbhís do chuairteoirí pearsanta. Caithfidh gach ceist a bheith cur isteach tríd an fhoirm fiosraithe ar líne a úsáid, tríd an teileafón nó i scríbhinn.
Teil: (071) 915 7100 (If calling from outside the Republic of Ireland please call + 353 71 915 7100)
Lóghlao: 1890 500 000 (Note: the rates charged for using 1890 (Lo-call) numbers may vary)
Láithreán Gréasáin: http://www.welfare.ie/

Page edited: 2 June 2015