Sochair a Bhaineann le Bás

Overview Document Sochair agus teidlíochta tar éis báis
Soláthraíonn an doiciméad seo forbhreathnú ar na sochair leasa shóisialaigh atá ar fáil nuair a fhaigheann duine bás.

Pinsean Baintrí, Baintrí Fir nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh (Neamh-Ranníocach)
Cur síos ar an Phinsean Baintrí, Baintrí Fir nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh (Neamh-Ranníocach) a íoctar do dhaoine ar baintreach nó páirtnéirí sibhialta marthanacha siúd nach bhfuil i dteideal pinsean ranníocaíochta agus a éiríonn leo sa scrúdú maoine.

Gnáthdheontas Méala
Cur síos gairid ar na rialacha, rátaí agus riachtanais cháilitheachta a bhaineann leis an Deontas Méala.

Deontas Baintreachais nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh
Cur síos gairid ar na rialacha, rialacháin agus nós imeachta a bhaineann leis iarratais ar Dheontas Baintreachais nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh í/é.

Íocaíochtaí leasa shóisialaigh tar éis bás duine
Cad a tharlaíonn d’íocaíochtaí leasa shóisialaigh in Éirinn tar éis bás duine? Faigh amach cén fáth a leanann roinnt íocaíochtaí ar feadh 6 seachtaine tar éis bás duine, agus conas iarratas a dhéanamh.

Pinsean Baintrí, Baintrí Fir nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh (Ranníocach)
Má tá dóthain ranníocaíochtaí ÁSPC ag an té atá básaithe nó an chéile, d'fhéadfadh an Pinsean Baintrí, Baintrí Fir nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh (Ranníocach) a bheith íoctha chomh maith le sochair leasa shóisialaigh atá bainteach.

Na híocaíochtaí chaomhnóra
D'fhéadfadh íocaíocht caomhnóra nó pinsean do dhílleachtaí bheith íoctha don duine atá ag tabhairt cúram do dhílleachta.

Deontas Speiseálta Sochraide
An Deontas Speisealta Sochraide atá ar fáil faoin Scéim Gortuithe Ceirde od chleithiúnaithe dhuine a chailltear mar thoradh ar thimpist nó galar ceirde.

Sochair Bháis faoin Scéim um Shochair Dhíobhálacha Ceirde
Faisnéis faoi Shochair Bháis faoin Scéim um Shochair Dhíobhálacha Ceirde