Cúramóirí

Overview Document Na híocaíochtaí do chúramóirí
Faigh amach eolas faoi na híocaíochtaí agus sochair do chúramóirí.

Liúntas Cúramóra
Is íocaíocht é a bhfuil fiosrú maoine deanta air agus tugtar é do dhaoine atá ag tabhairt cúram do dhaoine atá ag brath orthu.

Liúntas Cúramóra leath-ráta
Tá Liúntas Cúramóra leath-ráta iníoctha le híocaíochtaí leasa sóisialta áirithe eile. Ar an choinníoll go gcomhlíonann tú na critéir cháilithe Faigh tuilleadh eolais maidir le conas bheith incháilithe do Liúntas Cúramóra leath-ráta.

Sochar Cúramora
Tá cur síos anseo ar shochar cúramaí, íocaíocht leasa shóisialaigh le duine a fhágann a c(h)uid oibre ar mhaithe le haire a thabhairt do dhuine faoi éagumas.

Deontas Tacaíochta do Chúramóirí
Íocaíocht bhliaintúil do chúramóirí is ea an Deontas Tacaíochta do Chúramóirí. An Deontas Cúraim Faoisimh a bhí i gceit roimh 2016.

Liúntas Cúram Baile
Íocaíocht mhíosúil é Liúntas Cúram Baile a dhéantar le cúramóir linbh a bhfuil míchumas trom air agus a bhfuil ina chónaí sa bhaile. Faigh amach tuilleadh.
This document is in: Leas Sóisialach > Íocaíochtaí Leasa Shóisialaigh > Míchumas agus Tinneas