Rogha Oideachais Páirtaimseartha

Réamhrá

Cuireann an Rogha Oideachais Páirtaimseartha ar do chumas do Liúntas Cuardaitheora PoistSochar Cuardaitheora Poist a choinneáil agus freastal ar chúrsa oideachais nó oiliúna páirtaimseartha sa lá nó san oíche.

Ní mór duit leanúint ag comhlíonadh na gcoinníollacha i gcomhair Sochar Cuardaitheora Poist nó Liúntas Cuardaitheora Poist. Ciallaíonn sé seo nach mór duit a thaispeáint go bhfuil obair á lorg agat go gníomhach i gcónaí agus go bhfuil tú sásta dul i mbun oibre, agus gur dócha go bhfeabhsóidh an cúrsa do sheans obair a fháil. Má fhaigheann tú tairiscint oibre agus tú ar an gcúrsa beifear ag súil go nglacfaidh tú leis an tairiscint sin.

Achomhairc

Is scéim riaracháin í ROPA. Is féidir leat achomharc a dhéanamh ar chinneadh an Rogha Oideachais Páirtaimseartha a dhiúltú duit má tá an diúltú bunaithe ort a bheith ar fáil i gcomhair fostaíochta an t-am go léir.

Rialacha

Níl an Rogha Oideachais Páirtaimseartha mar an gcéanna leis an Liúntas um Fhilleadh ar an Oideachas ná an Rogha Oideachais, Oiliúna agus Forbartha.

Níl aon chritéir incháilitheachta ar leith ann don ROPA. Is féidir leat a bheith aois ar bith agus a bheith dífhostaithe ar feadh aon tréimhse sula dtosaíonn tú cúrsa oideachais páirtaimseartha.

D’íocaíocht cuardaitheora poist a choinneáil

Má tá tú ag fáil Liúntais Cuardaitheora Poist nó Sochair Cuardaitheora Poist is féidir leat an Rogha Oideachais Páirtaimseartha a ghlacadh agus leanúint ag fáil d’íocaíocht cuardaitheora poist. Ní mór dod’ Oifig Áitiúil Leasa Shóisialaigh a bheith sásta gur dóigh go bhfeabhsóidh an cúrsa do sheans post a fháil.

Ní mór duit leanúint ag comhlíonadh na gcoinníollacha trína bheith ar fáil i gcomhair agus ag cuardach oibre. Má fhaigheann tú tairiscint oibre agus tú ar an gcúrsa beifear ag súil go nglacfaidh tú leis an tairiscint sin.

Cúrsaí a chlúdaítear

Is féidir leat páirt a ghlacadh i gcúrsa lae, cúrsa oíche nó cúrsa luath ar maidin páirtaimseartha, cúrsa cianoideachais nó cúrsa páirtaimseartha faoin Tionscnamh Filleadh ar Oideachas. I gcásanna áirithe, glacfar le cúrsaí páirtaimseartha a ritear i rith gnáth lá oibre, mar shampla, cúrsaí faoin Tionscnamh Filleadh ar Oideachas.

Tá rogha leathan ábhar ar fáil faoin Tionscnamh Filleadh ar Oideachas. Mar shampla:

  • Oideachas aosach bunúsach
  • Ábhair an Teastais Shóisearaigh agus na hArdteistiméireachta cosúil le Béarla agus matamaitic.
  • I measc na gcineálacha eile cúrsaí atá i gceist tá: forbairt phearsanta, lónadóireacht, turasóireacht, cumarsáid, spórt agus fóillíocht.

Cúrsa a aimsiú

Chun fáil amach faoi na cúrsaí atá ar fáil agus chun comhairle a fháil faoi conas áit a fháil ar do rogha cúrsa, ba chóir duit dul i dteagmháil le do BOO, scoil, coláiste nó leabharlann phoiblí áitiúil nó leis an Ionad Faisnéise do Shaoránaigh.

Rataí

Gheobhaidh tú do Liúntas Cuardaitheora Poist nó do Shochar Cuardaitheora Poist i gcónaí agus aon sochair thánaisteacha eile ag an gnáthráta.

Conas iarratas a dhéanamh

Ba chóir gach iarratas ar an Rogha Oideachais Páirtaimseartha a dhéanamh ar an bhfoirm PTEO1. Iarrfar ort faisnéis a chur ar fáil faoi do chúrsa, mar shampla, amchlár an chúrsa.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Déan iarratas ar Rogha Oideachais Páirtaimseartha ag d'Ionad Intreo nó d’Oifig Áitiúil Leasa Shóisialaigh.
Page edited: 25 February 2016