Clár ar ais chun Oideachais

Réamhrá

Is féidir leis an gClár um Fhilleadh ar Oideachas tacaíocht a thabhairt duit páirt a ghlacadh i gcúrsaí um fhorbairt phearsanta agus oideachais a chabhróidh leat chun teacht ar fhostaíocht. Tá 3 rogha éagsúla ann faoin gClár um Fhilleadh ar Oideachas:

  1. Liúntas um Fhilleadh ar Oideachas (lena n-áirítear an Rogha Dara Leibhéal, an Rogha Tríú Leibhéal agus an Rogha Iarchéime)
  2. An Rogha Oideachais Pháirtaimseartha
  3. An Rogha Oideachais, Oiliúna agus Forbartha

Féadfaidh an Clár ar Ais Chun Oideachais tacaíocht a thabhairt duit páirt a ghlacadh i gcúrsaí um fhorbairt phearsanta agus oideachasúil chun chuidiú leat fostaíocht a fháil.

Liúntas um Fhilleadh ar Oideachas

Is féidir le Liúntas um Fhilleadh ar Oideachas tacú le daoine a bhfuil íocaíocht leasa shóisialaigh á fáil acu chun teacht ar chúrsaí oideachais dara leibhéal agus tríú leibhéal agus cúrsaí áirithe iarchéime. Íoctar Liúntas um Fhilleadh ar Oideachas ar feadh fhad do chúrsa.

Caithfidh tú critéir áirithe a shásamh chun cáiliú do Liúntas um Fhilleadh ar Oideachas agus caithfidh Cásoifigeach na Roinne Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí (an RGFCS) gach éileamh nua ar LFAO a mholadh agus a fhaomhadh sula dtosaíonn tú an cúrsa.

An Rogha Oideachais Pháirtaimseartha

Má tá tú dífhostaithe, ceadaíonn an Rogha Oideachais Pháirtaimseartha duit chun do Liúntas Cuardaitheora Poist nó Sochar Cuardaitheora Poist a choimeád agus freastal ar chúrsa páirtaimseartha lae nó tráthnóna a chuirfidh feabhas ar na deiseanna a bheidh agat chun post a fháil (cúrsaí Springboard ina measc). Leanfaidh tú le d’íocaíocht cuardaitheora poist a fháil ar an ngnáthráta a bhí á fháil agat. Ina theannta sin, caithfidh tú a bheith ar fáil i gcónaí chun oibriú agus a bheith ag lorg oibre go gníomhach. Ciallaíonn seo gur gá duit síniú go fóill ag d’Ionad Intreo nó d’Oifig Bhrainse Leasa Shóisialaigh.

Níl aon chritéir cháilitheachta ar leith ann don Rogha Oideachais Pháirtaimseartha. Is féidir leat a bheith aois ar bith agus a bheith dífhostaithe ar feadh fad ama ar bith sula dtosaíonn tú cúrsa páirtaimseartha oideachais.

An Rogha Oideachais, Oiliúna agus Forbartha

Má tá Liúntas Cuardaitheora Poist nó Sochar Cuardaitheora Poist á fháil agat, ceadaíonn an Rogha Oideachais, Oiliúna agus Forbartha duit chun d’íocaíocht leasa shóisialaigh a choimeád agus freastal ar chúrsa nach bhfuil clúdaithe ag an Liúntas caighdeánach um Fhilleadh ar Oideachas, ar nós cúrsa forbartha pearsanta, cúrsa bunúsach oideachais (mar shampla, ranganna litearthachta), cúrsa oiliúna ginearálta nó scileanna poist ar leith. Leanfaidh tú le d’íocaíocht cuardaitheora poist a fháil ar an ngnáthráta a bhí á fháil agat.

Caithfidh tú critéir áirithe a shásamh chun cáiliú don Rogha Oideachais, Oiliúna agus Forbartha.

Page edited: 17 September 2018