Filleadh ar Oideachas

Overview Document Clár ar ais chun Oideachais
Féadfaidh an Clár ar Ais Chun Oideachais tacaíocht a thabhairt duit páirt a ghlacadh i gcúrsaí oideachasúil agus forbairt phearsanta chun chuidiú leat fostaíocht a fháil.

Liúntas um Fhilleadh ar Oideachas
Tá an Scéim Liúntas um Fhilleadh ar Oideachas dírithe orthu atá dífhostaithe, ag fáil Íocaíocht Teaghlaigh Aontuismitheora nó tá míchumas orthu chun cúrsaí dara nó tríú leibhéil ceadaithe a dhéanamh.

Rogha Oideachais Páirtaimseartha
Is féidir leat d’íocaíocht cuardaitheora poist a choinneáil agus páirt a ghlacadh i gcúrsa páirtaimseartha chun feabhas a chur ar do sheans post a fháil. Faigh tuilleadh eolais.

Rogha Oideachais, Oiliúna agus Forbartha
Féadfaidh tú d’íocaíocht cuardaitheora poist a choinneáil fad is atá tú ag glacadh páirte i gcúrsaí áirithe oideachais, oiliúna nó forbartha. Faigh tuilleadh eolais.

Scéim Deiseanna Oiliúna Gairmoideachais
Is éard atá sa scéim seo réimse cúrsaí oideachais agus oiliúna atá feiliúnach do dhaoine fásta dífhostaithe agus do dhaoine eile a fhaigheann íocaíochtaí leasa shóisialaigh ar leith.
This document is in: Oideachas agus Oiliúint > Filleadh ar an Oideachas

Íocaíochtaí leasa shóisialaigh agus an deontas mac léinn
Faisnéis faoi íocaíocht leasa shóisialaigh, an BTEA agus an deontas mac léinn a éileamh.

Springboard
Cuireann áiteanna saor in aisce ar fáil ar chúrsaí ardoideachais páirtaimseartha do chuardaitheoirí poist agus do dhaoine dífhostaithe.
This document is in: Oideachas agus Oiliúint > Oideachas tríú leibhéil > Iarratas a dhéanamh ar choláiste