Fostaíocht pháirtaimseartha agus árachas sóisialach

Réamhrá

Tá dliteanas ar fhostaithe páirtaimseartha os cionn 16 bliana d'aois a shaothraíonn os cionn €38 i gach seachtain ÁSPC ranníocaíochtaí árachais shóisialaigh a dhéanamh. Cinneann nádúr na fostaíochta agus an méid comhlán a thuilleann an fostaí an méid árachais shóisialaigh atá le híoc, mar sin, Árachas Sóisialach Pá-Choibhneasa a thugtar air.

Mar fhostaí páirtaimseartha, tá seans ann nach bhfuil an t-uasmhéid ranníocaíochtaí ÁSPC á déanamh agat gach bliain. Tosaíonn an bhliain chánach ar 1 Eanáir gach bliain agus mar sin tosaíonn an tseachtain ranníocaíochta (ÁSPC) ar an lá céanna, 1 Eanáir. Mar sin, féadann an tseachtain oibre ÁSPC a bheith éagsúil ón seachtain ranníocaíochta. Má tá tú i bhfostaíocht pháirtaimseartha, tá sé tábhachtach go dtabharfá suntas de seo mar d'fhéadfadh sé tionchar a imirt ar do theidlíochtaí leasa shóisialaigh laistigh den chóras árachais shóisialaigh.

Rialacha

Go ginearálta, íocann tú ranníocaíocht ÁSPC bunaithe ar gach seachtain ranníocaíochta ÁSPC ina n-oibríonn tú. Is gá go bhfuil tú ag obair ar a laghad lá amháin i ngach seachtain ranníocaíochta ÁSPC chun ranníocaíocht a íoc.

Má tá pátrún de sheachtain ag obair, seachtain gan obair agat, seans go gcaillfidh tú líon ranníocaíochtaí más í an tseachtain nach bhfuil tú ag obair an tseachtain chéanna ranníocaíochta ÁSPC. Is féidir seo tarlú má oibríonn tú cúig lá gach re seachtain (cuir i gcás Luan go hAoine) nó má oibríonn tú seachtain scoilte, cuir i gcás Céadaoin go hAoine seachtaine amháin, agus ina dhiaidh Luan agus Máirt. Braitheann sé uile ar lá tosaithe den tseachtain ranníocaíochta ÁSPC, atá bunaithe ar an lá a thiteann an chéad lá do mhí Eanáir amach gach bliain.

Sampla: Ritheann an tseachtain ÁSPC ranníocaíochta ón Luan

I mbliain nuair a thiteann an chéad lá d'Eanáir amach ar Luan, is ansin a thosaíonn gach seachtain ranníocaíochta ÁSPC sa bhliain sin ón Luan go dtí an Domhnach ina dhiaidh. Más é do phátrún oibre, seachtain ag obair/seachtain gan a bheith ag obair, cailleann tú amach ag íoc ÁSPC gach dara seachtain ranníocaíochta ÁSPC, mar nach bhfuil tú ag obair ar chor ar bith sna seachtainí sein. Sa chás seo, ní íocfá ach díreach 26 ranníocaíochtaí sa bhliain.

Mar an gcéanna, más é do phátrún Luan go hAoine, le seachtain amháin gan a bheith ag obair, d'íocfá 39 ranníocaíochtaí sa bhliain.

Mar sin féin, má oibríonn tú Céadaoin go hAoine in aon tseachtain amháin, agus an Luan agus an Mháirt ina dhiaidh, íocfaidh tú na 52 ranníocaíochtaí sa bhliain, mar bheifeá ag obair gach seachtain ranníocaíochta ÁSPC gach Luan-Domhnach.

An Scéal i 2018

Sa bhliain 2018, thit an 1 Eanáir ar an Luain. Ciallaíonn seo go ritheann gach seachtain ranníocaíochta ÁSPC ó Luan go Domhnach. Más gá duit obair cuid de gach seachtain ó Luan go Domhnach, bunaithe ar do shocrúcháin obair pháirtaimseartha, beidh 52 ranníocaíochtaí ÁSPC agat don bhliain 2018. Mar sin féin, má oibríonn tú pátrún seachtain amháin ag obair, seachtain eile gan a bheith ag obair, gheobhaidh tú 26 seachtain ranníocaíochta sa bhliain 2018.

2018: Ritheann an tseachtain ranníocaíochta ÁSPC ón Luain

Pátrún oibre Uasmhéid ranníocaíochtaí ÁSPC do 2018
Lánaimseartha 52
4 lá gach seachtain 52
3 seachtain ag obair/ 1 seachtain gan obair (Luan-Aoi) 39
Laethanta oibre 9am-3pm (Luan- Aoine) 52
3 lá (na laethanta céanna gach seachtain) 52
2 lá (laethanta céanna gach seachtain) 52
1 lá (lá céanna gach seachtain) 52
Maidineacha amháin 52
Tráthnóntaí amháin 52
Seachtain ag obair/ Seachtain gan obair (Luan go hAoine) 26
Ag obair seachtain scoilte sheasta (m.sh. Céadaoin go Máirt) 52

An scéal sa bhliain roimhse seo

Sa bhliain 2017, thit an 1 Eanáir ar an Domhnach a chiallaigh gur rith gach seachtain ranníocaíochta ÁSPC ó Dhomhnach go Sathairn. Más gá duit obair cuid de gach seachtain ón Domhnach go Sathairn, Má chiallaigh do shocrúchán páirtaimseartha go n-oibreofá cuid de gach seachtain idir na laethanta ó Luan go Sathairn, bheadh do 52 ranníocaíochtaí ÁSPC faighte agat don bhliain 2017.

Sa bhliain 2016, thit an 1 Eanáir ar an Aoine a chiallaigh gur rith gach seachtain ranníocaíochta ÁSPC ón Aoine go Déardaoin. Má chiallaigh do shocrúchán páirtaimseartha go n-oibreofá cuid de gach seachtain idir na laethanta ó Luan go Sathairn, bheadh do 52 ranníocaíochtaí ÁSPC faighte agat don bhliain 2016.

Ar an Déardaoin a thiteann 1 Eanáir 2015, mar sin ritheann gach seachtain ranníocaíochta don bhliain sin ón an Máirt go dtí an Luan. Má oibríonn tú cuid de gach seachtain idir an Luan agus an Satharn mar chuid den socrú oibre páirtaimseartha, déanfaidh tú na 52 ranníocaíocht ÁSPC iomlána do 2015. Áfach, má oibríonn tú seachtain scoilte (le seachtain ag obair agus seachtain shaor) a thosaíonn ar an Déardaoin, ní bhronnfar ach ranníocaíochtaí 26 seachtaine ort i 2014. Má thosaíonn do sheachtain scoilte ar aon lá eile, gheobhaidh tú 52 seachtain ranníocaíochtaí.

Ar an Céadaoin a thiteann 1 Eanáir 2014, mar sin ritheann gach seachtain ranníocaíochta don bhliain sin ón an Máirt go dtí an Luan. Má oibríonn tú cuid de gach seachtain idir an Luan agus an Satharn mar chuid den socrú oibre páirtaimseartha, déanfaidh tú na 52 ranníocaíocht ÁSPC iomlána do 2014. Áfach, má oibríonn tú seachtain scoilte (le seachtain ag obair agus seachtain shaor) a thosaíonn ar an Céadaoin, ní bhronnfar ach ranníocaíochtaí 26 seachtaine ort i 2014. Má thosaíonn do sheachtain scoilte ar aon lá eile, gheobhaidh tú 52 seachtain ranníocaíochtaí.

Ar an Máirt a thiteann 1 Eanáir 2013, mar sin ritheann gach seachtain ranníocaíochta don bhliain sin ón an Máirt go dtí an Luan.

Ar an Domnach a thiteann 1 Eanáir 2012, mar sin ritheann gach seachtain ranníocaíochta don bhliain sin ón Domnach go dtí an Satharn.

Ar an Satharn a thiteann 1 Eanáir 2011, mar sin ritheann gach seachtain ranníocaíochta don bhliain sin ón Aoine go dtí an Déardaoin.

2017

Pátrún oibre
Uasmhéid ranníocaíochtaí ÁSPC iomlána do 2016
Lánaimseartha 52
4 lá gach seachtain 52
3 seachtain ag obair/ 1 seachtain gan obair (Luan-Aoi) 39
Laethanta oibre 9am-3pm (Luan- Aoine) 52
3 lá (na laethanta céanna gach seachtain) 52
2 lá (laethanta céanna gach seachtain) 52
1 lá (lá céanna gach seachtain) 52
Maidineacha amháin 52
Tráthnóntaí amháin 52
Seachtain ag obair/ Seachtain gan obair (Luan go hAoine) 26
Ag obair seachtain scoilte sheasta (m.sh. Céadaoin go Máirt) 52

2016

Pátrún oibre
Uasmhéid ranníocaíochtaí ÁSPC iomlána do 2016
Lánaimseartha 52
4 lá gach seachtain 52
3 seachtain ag obair/ 1 seachtain gan obair (Luan-Aoi) 52
Laethanta oibre 9am-3pm (Luan- Aoine) 52
3 lá (na laethanta céanna gach seachtain) 52
2 lá (laethanta céanna gach seachtain) 52
1 lá (lá céanna gach seachtain) 52
Maidineacha amháin 52
Tráthnóntaí amháin 52
Seachtain ag obair/ Seachtain gan obair (Luan go hAoine) 52
Ag obair seachtain scoilte sheasta (m.sh. Céadaoin go Máirt) 26

2015

Pátrún oibre Uasmhéid ranníocaíochtaí ÁSPC iomlána do 2015
Lánaimseartha 52
4 lá in aghaidh na seachtaine 52
3 seachtain oibre ann/seachtain amháin as (Luan-Aoine) 52
Lá Oibre 9r.n .- 3i.n.(Luan-Aoine) 52
3 lá (na laethanta céanna gach seachtain) 52
2 lá (na laethanta céanna gach seachtain 52
lá amháin (an lá céanna gach seachtain) 52
Maidineacha amháin 52
Iarnónta amháin 52
Ag obair seachtain ann/as (Luan-Aoine) 52
Ag obair seachtain scoilte go seasta 52

2014

Pátrún oibre Uasmhéid ranníocaíochtaí ÁSPC iomlána do 2014
Lánaimseartha 52
4 lá in aghaidh na seachtaine 52
3 seachtain oibre ann/seachtain amháin as (Luan-Aoine) 52
Lá Oibre 9r.n .- 3i.n.(Luan-Aoine) 52
3 lá (na laethanta céanna gach seachtain) 52
2 lá (na laethanta céanna gach seachtain 52
lá amháin (an lá céanna gach seachtain) 52
Maidineacha amháin 52
Iarnónta amháin 52
Ag obair seachtain ann/as (Luan-Aoine) 52
Ag obair seachtain scoilte go seasta 52

2013

Pátrún oibre Uasmhéid ranníocaíochtaí ÁSPC iomlána do 2013
Lánaimseartha 52
4 lá in aghaidh na seachtaine 52
3 seachtain oibre ann/seachtain amháin as (Luan-Aoine) 52
Lá Oibre 9r.n .- 3i.n.(Luan-Aoine) 52
3 lá (na laethanta céanna gach seachtain) 52
2 lá (na laethanta céanna gach seachtain 52
lá amháin (an lá céanna gach seachtain) 52
Maidineacha amháin 52
Iarnónta amháin 52
Ag obair seachtain ann/as (Luan-Aoine) 52
Ag obair seachtain scoilte go seasta 52

2012

Pátrún oibre Uasmhéid ranníocaíochtaí ÁSPC iomlána do 2012
Lánaimseartha 52
4 lá in aghaidh na seachtaine 52
3 seachtain oibre ann/seachtain amháin as (Luan-Aoine) 39
Lá Oibre 9r.n .- 3i.n.(Luan-Aoine) 52
3 lá (na laethanta céanna gach seachtain) 52
2 lá (na laethanta céanna gach seachtain 52
lá amháin (an lá céanna gach seachtain) 52
Maidineacha amháin 52
Iarnónta amháin 52
Ag obair seachtain ann/as (Luan-Aoine) 26
Ag obair seachtain scoilte go seasta 52

2011

Pátrún oibre Uasmhéid ranníocaíochtaí ÁSPC iomlána do 2011
Lánaimseartha 52
4 lá in aghaidh na seachtaine 52
3 seachtain oibre ann/seachtain amháin as (Luan-Aoine) 52
Lá Oibre 9r.n .- 3i.n.(Luan-Aoine) 52
3 lá (na laethanta céanna gach seachtain) 52
2 lá (na laethanta céanna gach seachtain 52
lá amháin (an lá céanna gach seachtain) 52
Maidineacha amháin 52
Iarnónta amháin 52
Ag obair seachtain ann/as (Luan-Aoine) 52
Ag obair seachtain scoilte go seasta 52

Rataí

Nuair atáthar ag ríomh an ráta ÁSPC go gcaithfidh tú agus d'fhostóir a íoc déantar do thuillimh iomlán a roinnt faoi líon na seachtainí ranníocaíochta nuair a bhí tú ag obair. Faigh tuilleadh eolais anseo mar gheall ar do dhliteanas le hÁSPC a íoc.

Má thuilleann tú idir €38 agus €352 ní gá duit ÁSPC a íoc. Ach sa chás seo, is é an fostóir a íocann an tÁSPC. Faigh tuilleadh eolais anseo faoin dualgas atá ar an bhfostóir árachas sóisialach a íoc.

Page edited: 2 February 2018