Blianta sochair agus ranníocaíochta ar mhaithe le híocaíochtaí leasa shóisialaigh

Réamhrá

Ní mór do dhuine dhá choinníoll a chomhlíonadh má tá sé nó sí chun íocaíochtaí árachais shóisialta a fháil in Éirinn. Ar an gcéad dul síos caithfidh sé/sí oiread áirithe ranníocaíochaí ÁSPC a bheith déanta acu ón am ar thosaigh siad ag obair agus lena chois sin caithfidh siad líon áirithe ranníocaíochtaí ÁSPC a bheith déanta acu i dtréimhse áirithe faoi leith nó creidiúint a fháil dóibh. Is ionann an tréimhse sin agus an bhliain ranníocaíochta chuí a bhaineann leis an bhliain atá i gceist. Ní hionann líon na ranníocaíochtaí atá ag teastáil le bheith i dteideal na sochair éagsúla a fháil.

Is í an Bhliain Chánach Ábhartha atá i gceist (nó an bhliain rialaithe ranníocaíochtaí) ná an bhliain a bhí ann dhá bhliain roimh an Bhliain Sochair. Mar sin, sí 2015 an Bhliain Ranníocaíochtaí atá i gceist maidir le hiarratais i 2017.

Is eisceacht é Pinsean Easláinte. Is í an bhliain chánach ábhartha do Phinsean Easláinte ná an bhliain a bhí ann bhliain roimh an bhliain sochair. Mar sin, sí 2016 an bhliain chánach ábhartha atá i gceist maidir le hiarratais i 2017.

An Bhliain Sochair

Ní féidir a rá go baileach gurbh í an bhliain a thosaíonn ar an 1 Eanáir an Bliain Sochair mar sí an 12 mhí a thosaíonn ar an gcéad Luan de réir féilire na bliana sin an bhliain atá i gceist, cé go mbíonn eisceachtaí ann. I 2017, mar shampla ba é an 2 Eanáir an chéad Luan sa bhliain agus ar an ábhar sin níor mhór d'iarratais a rinneadh suas go dtí an 1 Eanáir a bheith bunaithe ar Bhliain íocaíochtaí níos luaithe. D'fhéadfadh sé seo difríocht a dhéanamh i gcásanna áirithe don té a bheadh ag éileamh.

Mar shampla, beadh iarratas ar Shochar Cuardaitheora Poist a rinneadh an 1 Eanáir 2017 bunaithe ar ranníocaíochtaí ÁSPC a bheith déanta i 2014 ach beadh iarratas ar Shochar Cuardaitheora Poist a rinneadh an 7 Eanáir 2017 bunaithe ar ranníocaíochtaí ÁSPC a bheith déanta i 2015.

Oibrithe páirtaimseartha

Mar fhostaí páirtaimseartha, tá seans ann nach bhfuil an t-uasmhéid ranníocaíochtaí ÁSPC á déanamh agat gach bliain. Léigh tuillleadh faoi Fostaíocht pháirtaimseartha agus árachas sóisialach anseo.

Page edited: 16 May 2017