Árachas Sóisialach (ÁSPC)

Overview Document An t-árachas sóisialach in Éirinn
De thoradh ranníocaíochtaí árachais shóisialaigh bíonn tú i dteideal réimse leathan sochar atá riartha ag an Roinn Gnóthaí Sóisialacha agus Teaghlaigh.

Aicmí árachais shóisialta
Cinntíonn d'aicme ÁSPC na sochair leasa shóisialta a gheobhaidh tú. Cabhraíonn an doiciméad seo d'aicme árachais shóisialach agus an méid seachtainiúil iníoctha a fháil amach.

Fostaíocht pháirtaimseartha agus árachas sóisialach
Baineann fostaiocht phairtaimseartha le do theidlíocht Pinsean Stáit (Ranníocach).

Dualgas an fhostóra árachas sóisialta (ÁSPC) a íoc
Dualgas an fhostóra árachas sóisialta (ÁSPC) a íoc.

An Scéim um Chúramaí Baile
Is scéim í an Scéim Déantóra Bhaile a dhéanann éascaíocht do dhéantóir baile cáiliú don Phinsean Stáit (Ranníocach).

Blianta sochair agus ranníocaíochta ar mhaithe le híocaíochtaí leasa shóisialaigh
Chun cáiliú i gcomhair na coda is mó d'íocaíochtaí árachais shóisialta in Éirinn, caithfidh tú, ar an gcéad dul síos, oiread áirithe ranníocaíochtaí ÁSPC a bheith déanta acu ón am ar thosaigh tú ag obair. Faigh amach cé acu bliain a bheith áirithe mar bhlianta sochair agus ranníocaíochta ar mhaithe le leas sóisialach.

Ranníocaíochtaí creidiúnaithe árachais shóisialaigh
Is é atá i ranníocaíocht chreidiúnaithe árachais shóisialaigh ná ranníocaíocht a thugann tú agus atá taifeadta ar do thaifead árachais shóisialaigh. Cad iad na rialacha faoi ranníocaíochtaí creidiúnaithe do mhic léinn, do chúramóirí, do dhéantóirí baile, d’oibrithe forbartha deonacha agus iad sin a ghlacann scor luath? Foghlaim níos mó.

Ranníocaíochtaí deonacha árachais shóisialaigh
Is féidir le ranníocaíochtaí deonacha árachais shóisialta cuidiú leat cáiliú i gcomhair íocaíochtaí árachais shóisialaigh sa todhchaí. Faigh amach tuilleadh faoi ranníocaíochtaí deonacha a dhéanamh.

ÁSPC Aicme S
Faisnéis faoi ranníocaíochtaí ÁSPC Aicme S a íocann daoine féinfhostaithe.